Hogeschool van Amsterdam

Zelfdeterminatie & leren: duurzame inzetbaarheid in organisaties

Door: Jasper Erkens, Maayke Jansen & Franz Maissan
Gepost op: 23 aug 2019 | ICT Services

Dit is het eerste blog over onze ervaringen met het ontwikkelen van interactieve colleges over duurzame inzetbaarheid in organisaties. Ons doel is om het onderwijs interactiever te maken en om beeldmateriaal te gebruiken om het leren van studenten te ondersteunen. In het komende studiejaar dragen we hiermee bij aan het ontwikkelen van het nieuwe onderwijs in de leergemeenschappen bij toegepaste psychologie.

In dit studiejaar hebben we dankzij de Grassroots-subsidie en met hulp van Wilma Kannegieter, Susana Coppo, Sam Selling en Mark Bouwman de mogelijkheden om met Brightspace te werken onderzocht. We hebben besloten om bestaand beeldmateriaal in te zetten en om te gaan werken met opdrachten. Per week krijgen de studenten in hun leerweg een paar artikelen in combinatie met beeldmateriaal aangeboden. In de colleges willen we daarna gerichter op vragen/leerbehoeftes gaan inspelen.

Bij het werken met Brightspace zijn we interessante mogelijkheden en ook lastige dingen tegengekomen. Het lukte bijvoorbeeld niet om een bepaalde survey om behoeftes te peilen goed in te stellen. We zijn er wel in geslaagd om de leerweg te ontwerpen en in Brightspace met de materialen in te richten. Onze ambities voor het komende studiejaar zijn om zelf een paar filmpjes te gaan maken en om het onderwijs met de interactieve mogelijkheden van Brightspace verder door te ontwikkelen.

Bij Toegepaste Psychologie wordt er op basis van het sociaal-constructivisme in leergemeenschappen gewerkt. In het komende studiejaar gaat deze manier van werken ook in het tweede studiejaar van start. In de leergemeenschappen werken teams van vier docenten in het onderwijs in verschillende rollen en met verschillende werkvormen samen met een groep van 60 aankomend toegepast psychologen. De interactieve colleges krijgen dan leergemeenschap-overstijgend een plek in het nieuwe curriculum.