Hogeschool van Amsterdam

Resultaat verantwoord blenden

Gepost op: 7 mrt 2018 | ICT Services

Het resultaat van de grassroot ‘Verantwoord blenden’ is het onderwijs in de kinesiologie, orthopedie en oncologie van programma 2 van de propedeuse Ergotherapie. Door gebruik te maken van het model van Van Gelder, de cognitieve leerpsychologie en de Self Determination Theory van Ryan en Deci is de cursus vanuit onderwijskundig perspectief vorm gegeven.

· De elementen van het model van Van Gelder zoals de beginsituatie, didactische werkvormen en leeractiviteiten spelen een rol bij de opzet van de cursus. De afstemming van contactonderwijs en opdrachten online zorgt ervoor dat meer studenten de leerdoelen kunnen behalen.

· De cognitieve leerpsychologie benadrukt het belang van het doornemen van de leerstof op verschillende manieren. Door op verschillende manieren te oefenen worden er geheugensporen aangelegd waardoor de student zich de leerstof eigen maakt. Blended learning leent zich bij uitstek om het oefenen op verschillende manieren mogelijk te maken zoals met kennisclips, sleepopdrachten en formatieve toetsen.

De Self Determination Theory laat zien dat het zelf kunnen kiezen van een groep en een onderwerp dat aansluit bij het niveau en de belangstelling van de student belangrijk is voor de motivatie om te leren. Blended learning maakt dit mogelijk bij de opdracht voor het werkcollege.

Didactisch model Van Gelder