Hogeschool van Amsterdam

Blended bordspel: het PropedeuseSpel 2.0

Gepost op: 25 jul 2017 | ICT Services

Het PropedeuseSpel is twee jaar geleden ontwikkeld als onderdeel van de introductie voor alle eerstejaars van Aviation, ter kennismaking met de HvA, de opleiding en elkaar.

Het PropedeuseSpel draait in de beleving van spelleiders (docenten) en spelers (studenten) om kennismaking met elkaar en met de inhoud van de opleiding. Docenten krijgen bovendien een eerste inzicht in de houding en taal- en denkvaardigheid van hun studenten, waardoor het spel een mooie start van het studiebegeleidingstraject vormt: welke student helpt zijn teamgenoot, welke student begrijpt de vragen vaak niet en welke student probeert de maximale score te behalen?

Het spelbord tijdens de introductie van studiejaar 2016-2017

Studenten moeten in teams (SB-groepen, verdeeld in teams van vier) de verschillende stadia van het bordspel doorlopen, door verschillende opdrachten (samen en individueel) uit te voeren. Het bordspel blijft de basis voor het spel en de interactie, maar dit jaar gaan we voor het eerst de opdrachten online aanbieden in plaats van op papier. Met een online applicatie kunnen de teams met elkaar strijden tegen de andere teams, zonder afgeleid te worden door puntentellingen en andere administratieve processen. De interactie blijft intussen gewaarborgd; studenten kunnen niet winnen door alleen nog maar op hun mobieltje te staren. Ze hebben elkaar nodig om de vragen succesvol te beantwoorden. Met de subsidie van de HvA Grassroots werd het mogelijk om de functionele eisen voor de webomgeving te laten uitwerken, met een eerste aanzet voor de look & feel van de app. Dankzij een verdere financiële bijdrage vanuit de Aviation Academy kan de developer nu de app daadwerkelijk ontwikkelen.

Voorbeeld van het puntenoverzicht in de app

Een van de verwachte verbeteringen was – naast een aanzienlijke papierbesparing en betere overdracht van de spelgegevens – dat het eenvoudiger werd om het spel ook bij andere opleidingen in te zetten. Een oproep aan alle opleidingsmanagers heeft geleid tot veel gesprekken bij andere opleidingen. De opleiding Bestuurskunde gaat dit jaar al aan de slag met een eigen versie van het spel. Zij gebruiken een ander spelbord, dat de visie op de opleiding weerspiegelt, en andere vragen, gericht op de bestuurskundige praktijk. We kunnen dus de app gelijk inzetten voor twee heel verschillende opleidingen. Hopelijk kunnen we volgend jaar nog veel andere opleidingen op deze manier aan hun eerstejaars presenteren.

Wil je meer informatie over hoe je het PropedeuseSpel kunt inzetten bij je opleiding? Neem dan contact op met Kee Lengkeek, coördinator studentbegeleiding bij de Aviation Academy, en Carla Stiekema, projectmedewerker taalbeleid bij Dienst Studentenzaken.

Voorbeeld van een samenwerkingsopdracht in de app