Hogeschool van Amsterdam

Interactieve online reader Edumundo

Gepost op: 29 mei 2017 | ICT Services

In blok 2 en blok 4 van studiejaar 2016-2017 experimenteert de opleiding Commerciële Economie met Edumundo binnen de modules SPSS en Marketing & Sales met Edumundo (700 studenten en 15 docenten). Edumundo is een interactieve online reader verrijkt met formatieve toetsen en learning analytics.

De inhoud van de online reader is samengesteld en geschreven door de modulecoördinator in samenwerking met Edumundo. De online reader bevat o.a. interactieve figuren & tabellen en veel oefenmateriaal in de vorm van vragen, quizzes en casussen.

Screenshots online reader

Docentendashboard en Learning analytics

Docenten kunnen op het docentendashboard de voortgang van hun studenten volgen. Gedurende het blok maken de studenten 6 voortgangstoetsen in Edumundo, bestaande uit 7 MC-vragen, die de student en docent inzicht zou moeten geven in de onderwerpen de student wel/niet goed beheerst. Helaas was het in Edumundo (nog) niet mogelijk om als docent gemakkelijk in te zien hoe goed een vraag overall is gemaakt. De vragen zijn wel per student inzichtelijk.

Dashboard

Edumundo heeft toegezegd komende zomer en najaar het docentendashboard met Learning Analytics flink door te ontwikkelen. Docenten kunnen wel al inzien hoever de studenten zijn gekomen en hoeveel tijd ze besteed hebben.

Dashboard

Positieve ervaringen met Edumundo

  • Visueel ziet het boek er goed uit. Het zit vol met figuren, casussen, voorbeelden, afbeeldingen en quizzes. De Edumundo reader is daardoor een stuk minder ‘taai’ dan de vorige papieren versie.
  • Voor de studenten zijn er veel mogelijkheden om met de nieuwe leerstof 'aan de gang te gaan': maken van samenvattingen, maken van inleidende vragen, quizzes en casussen. Studenten vonden het voornamelijk erg fijn gemakkelijk een samenvatting te kunnen maken door tekst te kunnen knippen en plakken.
  • Alhoewel er veel progressie te boeken is wat betreft ‘Learning Analytics’, vonden docenten het fijn om in te kunnen zien hoever studenten waren gekomen en hoeveel tijd ze hadden besteed. Dat bleek vaak een goede indicator van hoe goed een student de voortgangstoets maakte.

Verbeterpunten Edumundo

  • De online reader ziet er weliswaar mooi uit, maar wordt soms als onoverzichtelijk ervaren: teveel illustraties, de tekst wordt te vaak onderbroken, teveel tierelantijntjes, te gefragmenteerd. En erg onhandig, de index ontbreekt.
  • Er stonden nogal wat foutjes in de vragen/antwoorden van de voortgangstoetsen (terwijl deze wel correct aangeleverd waren).
  • In de feedback zit geen opbouw: bij een onjuist antwoord, bestaat de feedback uit het onmiddellijk uitleggen van het juiste antwoord (geen tip van de sluier opgelicht waar de student mee verder kan); bij een goed antwoord wordt de mededeling 'goed' gedaan, zonder nadere feedback op het goede antwoord.
  • Een inleidende vraag bevat soms 2 deelvragen terwijl de studenten maar 1 kadertje krijgen om hun antwoord in weer te geven.
  • Stofinhoudelijk gezien is het niet verstandig om het 4-ogen principe over te laten aan Edumundo; advies: zorg dat het 4-ogen principe bij het aanleveren van tekst of vraagstukken door de opleiding zelf wordt verzorgd.
  • Edumundo is op dit moment niet in staat om de vragen voor een student uit verschillende mini-databases te lichten, de 7 vragen worden uit 1 database gehaald; verschillende mini-databases hebben het grote voordeel dat de studenten een evenwichtiger toetsje van MC-vragen kunnen krijgen, dat de verschillende leerdoelen bij elke vragenreeks evenwichtig aan de orde komen en dat de moeilijkheidsgraad per MC-toetsje minder varieert per student.

De meeste verbeterpunten komen voort uit het feit dat de online reader onder grote tijdsdruk is gerealiseerd. Met een langere aanloopperiode hadden de onjuistheden en vragen in tekst voorkomen kunnen worden en had het docententeam beter geïnformeerd kunnen worden over de werking van Edumundo.

Gelukkig hebben we nu ruim de tijd om de online readers voor volgend jaar te verbeteren. Edumundo heeft zeker potentie, maar dat kwam er door een aantal fouten en gebruiken nog niet helemaal uit. De zomer en het najaar kunnen we dan ook goed gebruiken om de reader een grote stap verder te brengen.