Hogeschool van Amsterdam

Interactief digitaal leermateriaal

Gepost op: 2 feb 2016 | ICT Services

Bij het vak Onderzoek 1.2 krijgen studenten Voeding en Diëtetiek vier hoorcolleges over beschrijvende statistiek; zoals centrum- en spreidingsmaten, frequentieverdelingen en figuren, correlatie en regressie.

In het Grassrootsvoorstel van 25 september 2015 hebben we aangegeven Lectora Online te willen inzetten voor een reeks van 3 verplichte werkcolleges Onderzoek:

We hebben behoefte aan een ICT-toepassing die studenten van tailormade feedback voorziet en waarbij studenten met uiteenlopende achtergrondkennis van Excel individueel en op eigen tempo de lesstof eigen kunnen maken/Excel vaardigheden op kunnen doen. We hebben er ook grote behoefte aan om digitaal te kunnen toetsen. We onderzoeken nog of het programma daarvoor geschikt is. Het af kunnen spelen van Scorm modules in DLWO is een belangrijk aspect.

De Grassroot werd op 9 oktober toegekend met de opmerking te focussen op de ondersteuning van het onderwijs en de feedback. Bovendien zijn voor summatieve toetsing op de HvA centraal aangeboden applicaties beschikbaar.

In een gesprek in januari met het Grassroot-team besloten wij de Grassroot nog verder in te perken – grassroots zijn per slot kleine experimenten. Die kunnen we gebruiken om een onderdeel van ons grotere plan uit te proberen. We noteerden een aantal leerpunten:

  • Leerpunt 1: grassroot kleiner maken (summatieve toets eraf en van 3 terug naar 1 werkcollege voor 30 studenten).
  • Leerpunt 2: goed afwegen welke en of een auteurstool (sowieso van start gaan, vernieuwen met bijvoorbeeld kennisclips van de bestaande handleiding).
    • kost veel tijd en energie om erachter te komen of die auteurstool in DLWO omgeving kan draaien.
    • studenten apart moeten inloggen (en inloggegevens aanmaken) in een andere digitale omgeving. Voor blackboard geldt dat op dit moment bij ons.
  • Leerpunt 3: voorkeur voor het gebruiken van een auteurstool zoals Lectora of Articulate, maar mocht het veel tijd vragen ze in de dlwo-omgeving te laten draaien, dan de kennisclips direct op DLWO plaatsen.
  • Leerpunt 4: opnames kunnen gemaakt worden in de studio van de dienst Webcolleges van de HvA, maar we gaan inzetten op Camstudio op Dr. Meurerhuis: de reisafstand naar de Leeuwenburg is aanzienlijk.