Hogeschool van Amsterdam

Blended Learning Communities: kennisclips

Door: Sietske Jansma
Gepost op: 12 apr 2021 | ICT Services

In het nieuwe curriculum van Toegepaste Psychologie krijgen studenten meer keuzevrijheid en daarmee geven ze hun ontwikkeling meer zelf vorm. Met dit idee in ons hoofd kwamen we in de ontwikkeling van modules tot zes verdiepingsmodules. Om de kwaliteit van deze modules te vergroten, de digitale leeromgeving te optimaliseren, het leerproces bij studenten te ondersteunen en een impuls te geven aan de leergemeenschappen werd deze Grassroot aangevraagd. Het plan: de ontwikkeling van beeldmateriaal en kennisclips.

Achtergrond

Sinds studiejaar 2018-2019 is het nieuwe curriculum van Toegepaste Psychologie van start gegaan. Het nieuwe curriculum kenmerkt zich door het werken in leergemeenschappen. Een aantal docenten is een heel jaar betrokken bij een groep studenten en doorlopen samen verschillende modules. Hierdoor leren studenten binnen de leergemeenschap van en met elkaar, maar ook met docenten en andere experts. We werken samen en ondersteunen elkaar.

De modules zijn zo vormgegeven dat (abstracte) kennis wordt aangeboden in een context waarbij toepassing in de praktijk zichtbaar wordt. Binnen de modules staan beroepstaken centraal, waarbij zicht is op de hele beroepstaak, de context en de complexiteit ervan. Daarbij beogen we het leerproces te versterken door de inzet van een digitale leeromgeving.

In het oude curriculum kenden we vier verschillende werkveldroutes waar onze studenten er een uit konden kiezen. Hierdoor gaven zij kleur aan hun laatste twee jaar. In het nieuwe curriculum willen we ervoor zorgen dat studenten meer keuzevrijheid krijgen en daarmee hun ontwikkeling meer zelf vormgeven. Met dit idee in ons hoofd kwamen we in de ontwikkeling van de modules tot zes verdiepingsmodules. Studenten konden er daar twee van kiezen wanneer zij met hun derde jaar begonnen.

Docenten binnen drie van deze verdiepingsmodules gingen een samenwerking aan, omdat ze veel overeenkomsten zagen en geïnspireerd werden door elkaar. Door de nauwe samenwerking werden de modules zo ontwikkeld dat het logische combinaties werden om door studenten gekozen te worden. Het betreft de modules: Life Coaching, Counseling en Gedragsverandering in Organisaties.

Om de kwaliteit van deze modules te vergroten, de digitale leeromgeving te optimaliseren, het leerproces bij studenten te ondersteunen en een impuls te geven aan de leergemeenschappen (“Learning Communities”) die het jaar erop georganiseerd zouden worden, werd een Grassroot aangevraagd: Blended Learning Communities. En deze werd toegekend!

Ontwikkeling

Binnen de aanvraag Blended Learning Communities werd het plan gepresenteerd om beeldmateriaal te ontwikkelen. Beeldmateriaal voor de module Life Coaching zou bestaan uit kennisclips met uitleg over verschillende coachtechnieken, video’s van bijvoorbeeld coachgesprekken en kennisclips over theorie die belangrijk is in verschillende coachtrajecten. Voor Counseling en Gedragsverandering in Organisaties was de opzet vergelijkbaar.
Aan het eind van studiejaar 2019-2020 werden de eerste filmpjes opgenomen op het Leeuwenburg onder bezielende begeleiding van Wilma Kannegieter, Birgitta Seegers en de cameraman Radjis Kewaldar.


Best Pratice:

Uit ervaring weten we inmiddels dat de filmpjes hooguit 20 minuten moeten duren, aangezien je ook rekening moet houden met de aandachtspanne van de kijker. Ook moeten de ingezette powerpoints voldoen aan een aantal regels, zodat er bijvoorbeeld niet te veel tekst op een slide te zien is. Daarbij werkt de inzet van casusmateriaal goed om theoretische begrippen tot de verbeelding te laten spreken.

Na de zomer zijn we door gegaan met het opnemen van coachgesprekken. Door met echt materiaal te werken, ingebracht door betreffende docenten, waren het geen toneelstukjes die we opnamen. Het waren real life voorbeelden waarin de “coach” echt aan de slag ging en reageerde op waar coachee mee kwam. De filmpjes werden in één take opgenomen waardoor het ook waarheidsgetrouw bleef.

Aangezien de module Life Coaching als eerste mocht gaan draaien in blok 1 van studiejaar 2020-2021 stonden deze filmpjes als eerste klaar. In oktober zijn er voor Counseling en Gedragsverandering in Organisaties ook veel filmpjes opgenomen, zij mochten in blok 2 met studenten aan de slag. Een mooi voorbeeld is dat de docenten van Counseling de auteur van het ingezette boek hebben ingevlogen voor een filmpje en dat de auteur samen met een trainingsacteur ook een casus heeft gespeeld om te delen met studenten. In totaal zijn er 20 filmpjes opgenomen voor de drie modules tezamen. 20 filmpjes aan inspirerend, ondersteunend materiaal om zo het leerproces bij studenten nog meer aan te zetten.

Uitvoering

Bij Life Coaching in blok 1 werden de filmpjes, voor de module van start ging, op Bright Space gezet. Helder was welke filmpjes in welke week aan bod kwamen. Studenten die alvast verder wilden gaan kregen hier ook de mogelijkheid door. Voorafgaand aan de “lessen” werd aan de studenten gevraagd bepaalde filmpjes te kijken en daarbij kijkvragen te maken. Hierdoor kwamen ze voorbereid in de les.

De “lessen” waren onderverdeeld in een fysieke les op maandag waarin vaardigheden werden ingetraind. En een online les op dinsdag (in verband met coronamaatregelen) waar we de kennisclips behandelden. Voorafgaand aan de fysieke lessen keken de studenten de uitleg van de betreffende coachtechniek en het voorbeeld coachgesprek. Tijdens de lessen gingen studenten dit met elkaar intrainen en gaven wij en zij elkaar feedback. Op de dinsdag lessen bespraken ze in kleine groepjes de kijkvragen die ze hadden gemaakt aan de hand van de kennisclip.

In de tweede helft van het blok gingen de studenten zelf kennisclips maken en delen. En organiseerden zij zelf de lessen op basis van hun ingebrachte kennisclip.

In de tweede blog zal ook de uitvoer en ervaring van Counseling en Gedragsverandering in organisaties meegenomen worden.

Evaluatie

Na afloop van blok 1 zijn de docenten uitgebreid in gesprek gegaan met de studenten die voor het eerst de module Life Coaching hadden gevolgd. De vraag die bij de evaluatie centraal stond was: Hoe hebben de kennisclips bijgedragen aan jouw leerproces? In de voorbereiding en bij het oefenen?

Van de studenten kregen we terug dat ze de demo’s (de opgenomen coachgesprekken) heel waardevol vonden. Ze vonden het fijn om een beeld te krijgen van hoe het moet. Voorbeeldleren maakte hen zelfverzekerder en gaf hen meer duidelijkheid. Dit was een meerwaarde van wanneer men alleen de theorie kreeg van een bepaalde coachtechniek. De combinatie van uitleg en demo was fijn want dat bevestigde dat ze de uitlegvideo’s begrepen. Het nam veel vragen bij hen weg en de koppeling tussen theorie en praktijk werd duidelijker. Daarnaast vonden ze het fijn dat de demo’s ook los van elkaar bekeken konden worden en kort waren (tussen de 10 en 20 minuten per video).

De kennisclips over de theorieën die relevant kunnen zijn voor coachtrajecten vonden ze op zich interessant, maar lastiger te koppelen aan de praktijk van coachen. De link mocht explicieter. De meerwaarde van deze video’s was minder duidelijk.

Over het algemeen vonden de studenten het fijn dat ze op hun eigen moment kennis tot zich konden nemen. Het was voor hen ook efficiënter want ze konden sneller door de thema’s die ze al kenden. Daarnaast waren de filmpjes een welkome afwisseling op kennis uit boeken.
Studenten vonden het erg prettig om aangesproken te worden op hun eigen verantwoordelijkheid en op hun eigen motivatie. Ze voelden echt een verschil met hoe ze behandeld werden in jaar 3 in vergelijking met jaar 1 en 2. Ze ervaarden veel vrijheid en ook al was het in het begin overweldigend, het zette hen wel echt aan in hun leerproces.

Hoe nu verder?

Het belangrijkste wat we terug kregen was dat de “kennislijn” met de kennisclips over theorie beter geïntegreerd kon worden met de lessen. Hiervoor hebben we voor aankomend blok andere kijkvragen opgesteld en we hebben de opdrachten meer uitgeschreven.

Ook hebben we nu een heldere opdracht voor de creatie van hun eigen te ontwikkelen kennisclip. Hiervoor krijgen ze ook een lijst met onderwerpen waar ze uit kunnen kiezen en ze krijgen ruimte om (in overleg met docent) met een ander onderwerp te komen.

Helaas zijn er nu geen fysieke lessen mogelijk door de coronamaatregelen. Terwijl de studenten de fysieke les om maandag het hoogste waardeerden in blok 1. Door goed gebruik te maken van de break-out rooms binnen teams, te werken met kleine groepen (15 studenten) die in groepjes van drie gaan oefenen met coachtechnieken, hopen we toch voor waardevolle leerervaringen te zorgen.

In het aankomend blok zullen de evaluaties van de verdiepingsmodules Counseling en Gedragsverandering in organisaties binnen komen. De resultaten hiervan zullen gedeeld worden in BLOG 2 van Blended Learning Communities.