Kick off 'Green TechCampus' en 'Circulair en Digitaal'

Consortia van start

4 jun 2024 09:52 | City Net Zero

Na toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds zijn de twee consortia ‘Green TechCampus MRA’ en ‘MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren en doen’ dit voorjaar officieel gestart! Beide samenwerkingsverbanden zijn gericht op het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar laten aansluiten, en daarmee ook het arbeidstekort terugdringen. Daarnaast stimuleren ze de samenwerking tussen mbo en hbo instellingen, en hun studenten. De eerste veelbelovende gesprekken hebben al plaatsgevonden.

De HvA is betrokken bij de uitvoering van beide programma’s, en deze bieden niet alleen kansen voor jongeren op het MBO en HBO. Naast dat deze groep de juiste vaardigheden nodig heeft voor de regionale arbeidsmarkt van morgen, is ook het doel medewerkers van het regionale bedrijfsleven blijvend inzetbaar te houden. Dit kan bijvoorbeeld door om- en bijscholing en sluit goed aan bij de plannen van de HvA voor Leven Lang Ontwikkelen.

Green TechCampus

Om de energietransitie in de regio te versnellen, richt 'Green TechCampus MRA' zich op de drie pijlers: gebouwde omgeving, energievoorziening en e-mobility. Door gebruik te maken van de kracht van de samenwerkingsverbanden - pps'en - die zich al bewezen hebben in de praktijk, slaan de partijen de handen ineen en richten zij zich op het ontwikkelen van vakmensen met de juiste skills die zich continu blijven ontwikkelen, zowel tijdens de studie als tijdens hun werkzame leven. Hiervoor is voldoende instroom binnen de techniek een voorwaarde. Ook richt de Green Tech Campus zich op technologische en sociale innovatie en een betere innovatieadoptie door mkb-bedrijven en onderwijs.

Learning Communities Systeemintegratie

City Net Zero koppelt Green TechCampus aan het programma ‘Learning Communities Systeemintegratie’ , waarbij de Hogeschool van Amsterdam intensief betrokken is bij verschillende programmalijnen, gericht op de ontwikkeling van (1) vier regionale en één landelijke learning community, (2) diverse leerpaden voor studenten en professionals, en (3) een kennisplatform over systeemintegratie.

Contact

Meer weten over Green TechCampus? Neem contact op met City Net Zero Business Developer Zero Emissions Caroline van der Kooi of City Net Zero projectmanager Leven Lang Ontwikkelen Viktoria Balla-Kamper.

MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen

Dit consortium zet zich in op het verkleinen van de 'skills gaps' in het mkb op het gebied van circulaire economie en digitalisering in de Metropoolregio Amsterdam. De focus ligt op het waarborgen van concurrentiekracht en duurzaam verdienvermogen in de regio. Om deze uitdagingen in de circulaire en digitale economie aan te gaan, worden de krachten uit het onderwijs en bedrijfsleven en overheidsinstanties in de regio gebundeld. De aanpak bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste wordt er gefocust op innovatie en infrastructuur, waarbij partners gezamenlijk experimenteren, leren en co-creëren. Ten tweede wordt talentontwikkeling gestimuleerd door onderwijsvernieuwing, flexibilisering en personalisering. Ook wordt er ingezet op Leven Lang Ontwikkelen voor professionals. Ten slotte wordt er gewerkt aan het versterken en verduurzamen van het consortium door samenwerking, kennisuitwisseling en uitbreiding van het ecosysteem.

Contact

CIRCOLLAB (een van de uitvoeringsprogramma’s van City Net Zero) is betrokken bij MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met City Net Zero Business Developer Zero Waste Yanti Slaats.

Achtergrond

Meer lezen over de achtergrond van deze consortia: Miljoenensubsidie voor samenwerking mbo, hbo en bedrijfsleven - HvA