CNZ-magazine: 'Bouwstenen voor interdisciplinair onderzoek'

Met de energietransitie als casus

17 mei 2024 14:04 | City Net Zero

Op dinsdag 14 mei presenteerde City Net Zero het magazine, ‘Bouwstenen voor interdisciplinair onderzoek – met de energietransitie als casus’, en deze is nu ook digitaal beschikbaar. Als Centre of Expertise richten wij ons op grootstedelijke vraagstukken, waarbij we de kennis uit meerdere disciplines nodig hebben. Dit magazine presenteert lessen en inzichten voor het versterken van interdisciplinair praktijkgericht onderzoek, met als doel maatschappelijke impact in de energietransitie maken.

Interdisciplinaire casus bij uitstek

Bij de energietransitie is het noodzakelijk om interdisciplinair aan de slag te gaan. ‘Niet alleen op technisch vlak, maar ook sociaal en maatschappelijk zullen we meer en snellere stappen moeten zetten, willen we het de opwarming van de aarde bij 1,5 graag Celsius houden’, aldus Renée Heller, lector Energie en Innovatie en Hoofd Kenniscentrum Techniek.

Er liggen volop vragen om te beantwoorden, waarbij de inzet van diverse vakgebieden vereist is: ‘Hoe neem je bijvoorbeeld zaken als openheid en rechtvaardigheid mee in rekenmodellen, naast de CO2-reductie? En in hoeverre draagt burgerparticipatie bij aan het behalen van de doelen voor de energietransitie? De uitdagingen zijn complex en we gaan dit alleen oplossen als we samen werken met lectoraten van verschillende faculteiten.’

Inhoud

Het magazine is opgebouwd uit drie onderdelen, elk gevuld met artikelen. Een blik op de inhoud:

 • De afweging:
  • Een kickstart: zo zet je je onderzoek goed op!
  • Checklist: herken de valkuilen van interdisciplinair onderzoek.
 • Het proces:
  • Samen bloeien: structuur aanbrengen in het proces
  • De grote terminologische verwarring (column)
  • Doe het anders: procesinstrumenten voor samenwerken
  • Ontwerpaanpak: bij interdisciplinair onderzoek voor stedelijke energietransitie
  • Frameworks als instrument: sequentieel onderzoeken van PED’s
  • Homo interdisciplinarius: onderzoeksvaardigheden die iedereen kan leren
 • De methoden:
  • Interdisciplinaire onderzoeksmethoden: uitbreiding van de toolbox

In het nawoord geven we je handvatten hoe dit magazine toe te passen in lopende en nieuwe projecten.

Onderzoeksteam en redactie

We willen het onderzoeksteam bedanken voor hun bijdrage:
Bernardina Borra (Lectoraat Bouwtransformatie)
Danique Bredenoort (Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad)
Daniel van den Buuse (Lectoraat Urban Economic Innovation)
Krispijn Faddegon (Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad)
Joachim Meerkerk (Lectoraat Coördinatie grootstedelijke vraagstukken)
Omar Shafqat (Lectoraat Energie & Innovatie)
Mark van Wees (Lectoraat Energie & Innovatie)
Zij zijn allen betrokken bij het onderzoeksproject ATELIER - ‘positive energy districts’.

Vanuit City Net Zero werd dit project begeleid door Caroline van der Kooi, business developer Zero Emissions. Zij schreef ook verschillende artikelen.

Ter illustratie van de verwevenheid aan disciplines en complexiteit van de energietransitie maakte Mei-Li Nieuwland speciaal voor dit magazine onderstaande afbeelding.