“Bedankt voor het compliment!”

Het effect van bedrijfsreacties op positieve online word-of-mouth

Boek

Hoewel er veel aandacht is voor klachten die klanten online delen, zijn de meeste berichten over bedrijven die consumenten op sociale netwerksites plaatsen juist positief.

Het is onduidelijk hoe bedrijven het beste om kunnen gaan met deze positieve berichtgeving. In drie studies is onderzocht onder welke omstandigheden het voor bedrijven effectief is om op positieve word-of-mouth te reageren en hoe ze dit het beste kunnen doen. De resultaten van de drie studies worden toegelicht in dit artikel. Het artikel eindigt met implicaties voor theorie en praktijk.

Boekbijdrage.

Referentie Demmers, J., Van Dolen, W.M., Weltevreden, J.W.J. (2014). “Bedankt voor het compliment!” Het effect van bedrijfsreacties op positieve online word-of-mouth. In: A.E.Bronner et al. (red.), Ontwikkelingen in het martktonderzoek: Jaarboek MarktOnderzoekAssociatie, dl. 39, 2014. Haarlem: SpaarenHout
Gepubliceerd door  CAREM 1 januari 2014

Publicatiedatum

jan 2014

Auteur(s)

Joris Demmers
WILLEMIJN M. VAN DOLEN

Publicaties: