Lezing: Can a Carbon Currency redefine Climate Economics?

Door Dr. Delton Chen, met Q&A na afloop

Evenement

Een inspirerende (Engelstalige) lezing van de Australische onderzoeker Dr. Delton Chen, getiteld: ‘Redefining Climate Economics with a Carbon Currency’.

Logo Global Carbon Reward

De klimaatcrisis wordt niet opgelost zonder heel veel extra financiering. Maar waar komt die vandaan? In deze lezing betoogt Chen dat centrale banken nodig zijn om een nieuw beleid voor klimaatmitigatie te ondersteunen en hiermee de opwarming van de aarde te beperken. Hij presenteert een innovatief financieel instrument, genaamd de ‘carbon currency’, waarmee we wereldwijd sneller en beter kunnen decarboniseren.

Chen is de grondlegger van het Global Carbon Reward (GCR)-beleid voor de beperking van broeikasgassen en het behalen van de belangrijkste doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast is hij bekend van de fictieve roman ‘The Ministry for the Future’, waarin hij zijn theorie en beleidsvisie beschrijft. De door hem aangedragen ‘carbon currency’ kan worden gebruikt voor de financiering van: (1) het vervangen van fossiele brandstofreserves door schone energiebronnen, (2) het CO2-vrij maken van vervuilende industrieën en (3) het verwijderen van broeikasgassen uit de atmosfeer.

We sluiten af met een Q&A met de heer Chen, o.l.v. Willem van Winden, lector aan de HvA en voormalig wetenschappelijke directeur van het Centre voor Economic Transformation. Aan een aantal experts in de zaal zal worden gevraagd om hun mening te geven over de carbon currency.

Aanmelding

Kom naar de lezing en denk mee over hoe een nieuw financieel instrument kan bijdragen aan een snellere reductie van de uitstoot van CO2! Wij hopen op een waardevolle uitwisseling van inzichten en ideeën.

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 10 november 2023
Dr. Delton Chen

Datum

Startdatum 24 nov

Tijd

11:00 - 12:30 uur

Locatie

Corry Tendeloohuis (CTH) | Business Campus

Fraijlemaborg 133

1102 CV Amsterdam

020 523 6311