Hogeschool van Amsterdam

‘Op de middelbare school was Lichamelijke Opvoeding mijn favoriete vak. Ik houd erg van bewegen, sporten is mijn uitlaatklep. Daarom koos ik in 4-havo voor het vak Bewegen, Sport en Maatschappij.

Ik wil graag iets bijdragen aan de maatschappij door les te geven aan jonge kinderen. In de gymles valt het sneller op als iemand buiten de groep valt, daar kun je op inspelen.

Vierdejaarsstudent - ALO

Door BSM maakte ik kennis met nieuwe sporten, zoals flag football. Ook leerde ik hoe ik mijn kennis over sport moest overbrengen aan een groep, bijvoorbeeld tijdens een gymles aan brugklassers op mijn eigen school. Bij BSM krijg je theorievakken zoals Anatomie en onderdelen van Fysiologie. Dit sluit goed aan bij de vakken op de ALO. Ik had in mijn eerste jaar op de ALO dus een kleine voorsprong op studenten die geen BSM hebben gehad.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Trainerslicentie: zwemmen én personal trainer

Bij de ALO behaal je in het tweede jaar een trainerslicentie in een sport Je loopt stage en legt examens af. Ik koos voor de zwemlicentie en geef nog regelmatig zwemlessen. In het derde jaar haalde ik nog een extra licentie in personal training omdat ik het leuk vind om mensen te begeleiden.

Stages: van basisonderwijs tot speciaal onderwijs

Vanuit de ALO heb ik stages gelopen op meerdere scholen. Van basisonderwijs en voortgezet onderwijs tot aan speciaal onderwijs. In het derde jaar liep ik stage bij het Calandlyceum in Amsterdam, mijn oude middelbare school. Hier gaf ik zowel gym als BSM-lessen. In het vierde jaar mag je zelf kiezen waar je stage loopt. Ik vind het voortgezet onderwijs leuker; de interactie met de leerlingen is iets waar ik elke les weer van leer. Daarom doe ik mijn eindstage en afstudeeronderzoek bij het Sweelinck College in Amsterdam.

Minorstage Jeugdzorg Spirit

Daarnaast volg ik mijn minorstage bij Spirit Actief, de sportzorgtak binnen Jeugdzorg Spirit. De jongeren bij Spirit zijn allemaal (risico)jongeren met een rugzakje. Samen met collega’s houd ik mij bezig met de vrijetijdsbesteding van deze jongeren. We verwijzen hen door naar sport -en cultuurverenigingen en gebruiken sport bij 1-op-1 trajecten om hulpverleningsdoelen te behalen.

Favoriete vakken: Pedagogiek en Psychologie

Ik wil graag iets bijdragen aan de maatschappij door les te geven aan jonge kinderen. In de gymles valt het sneller op als iemand buiten de groep valt, daar kun je op inspelen. Ik denk vaak na over het gedrag en de emoties van kinderen. Waarom uiten zij zich op een bepaalde manier? Hoe werkt groepsvorming? De sociale vakken Pedagogiek en Psychologie vind ik daarom heel interessant. De kennis uit deze vakken maakt mij niet alleen een betere docent, maar doet mij vooral ook nadenken over mezelf als persoon en hoe ik overkom op anderen buiten het docentschap om.

Toekomstplannen

Na de ALO wil ik graag lesgeven of doorstuderen in Pedagogiek of Psychologie. Je krijgt meer inzicht in ontwikkeling van kinderen en leert hoe je hen kunt helpen op sociaal en emotioneel vlak. Iets wat helemaal bij mij past.'