Design van digitale beslissingsondersteuning

Symposium

Evenement

Hoe ontwikkel je effectieve, rechtmatige en gebruiksvriendelijke digitale tools voor juridische processen binnen decentrale overheden? En hoe kunnen deze decentrale overheden van elkaar leren en succesvolle instrumenten uitwisselen?

Deze vragen stonden de afgelopen twee jaar centraal in een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam, de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Hilversum en de provincie Gelderland. Nu het onderzoek is afgerond, delen we graag de resultaten met jou. Je bent daarom van harte uitgenodigd voor het symposium:

Ontwerpen van beslissingsondersteuning: handvatten voor juridische professionals bij gemeenten en provincies

We geven daarbij ook een beeld van relevante ontwikkelingen rondom digitalisering van juridische processen binnen de overheid. Na dit symposium heb je een goed beeld van de laatste stand van zaken. Bovendien zijn er voor decentrale overheden kansen om mee te doen met twee spin-off projecten van het onderzoek (zie hieronder). Een unieke kans voor juridische professionals bij decentrale overheden en alle andere professionals die geïnteresseerd zijn in digitalisering en de overheidspraktijk.

Het symposium is op woensdag 24 januari 2024, van 13:30-17:30 uur op de Hogeschool van Amsterdam.

De bijeenkomst begint met een plenair gedeelte, waarna je boeiende workshops kunt volgen.

Workshops

We bieden 6 verschillende workshops aan. Zo delen de gemeenten Amsterdam en Utrecht hun ervaringen, bijvoorbeeld met de software van Berkeley Bridge en Flo Legal. Ook tonen we met trots de ‘spin-off’ Leergemeenschap Digitale Vertalingen en het project Tech in Legal. Beide projecten kunnen de komende jaren (juridische afdelingen van) decentrale overheden ondersteunen bij hun digitale uitdagingen. Bovendien geven ook IAM4 en PNA Groep, als partners van het Legal Tech Lab van de HvA, een presentatie over hun werkzaamheden en visie op de stand van zaken rondom (geheel of gedeeltelijk) geautomatiseerde besluitvorming binnen overheden.

Programma

13:00 - 13:30 Inloop

13:30 - 14:15 Welkom & Presentatie resultaten

14:15 - 14:30 Pauze

14:45 - 16:45 Diverse workshoprondes

16:45 - 17:30 Afsluitend drankje

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 16 januari 2024

Datum

Startdatum 24 jan

Tijd

13:30 - 17:30 uur

Contact

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900