Hogeschool van Amsterdam

Stage jaar 2

Gedurende de tweedejaars stage kunnen studenten specifiek:

  • kennis verwerven over de doelgroep
  • contact leggen en onderhouden
  • analyseren wat cliënten nodig hebben
  • doelgericht werken met cliënten

De tweedejaars stage is één dag (8 uur) per week gedurende het hele studiejaar (september tot juli). De stagedag is woensdag of donderdag. Daarnaast zijn er twee blokstageweken van 32 à 40 uur. Deze blokstageweken zijn eind oktober/begin november en eind januari. Vanuit de opleiding krijgt de stagiair gedurende de stageperiode eens per twee weken stagebegeleiding in kleine groepen (5 studenten). Op basis van voorkeuren en motivatie van de studenten geven de stagecoördinatoren hun studenten toestemming om kennis te maken met, dan wel te solliciteren bij een stage-instelling. Getracht wordt om dit zoveel mogelijk vóór de zomervakantie te realiseren.

Naast de reguliere stages van 1 dag per week zoeken wij ook stageplaatsen voor een meerdaagse stage (3 dagen per week) gedurende dertien weken (september-december).

Wat wordt er van de instelling verwacht?

Van de stage-instelling wordt verwacht dat ze:

  • Een duidelijke taak kan bieden waardoor de student gedurende de stageperiode aan beroepskwalificaties kan werken.
  • Gelegenheid biedt voor het zelfstandig uitvoeren van activiteiten.
  • De student(en) in staat stelt om gedurende vier á vijf dagen (eind oktober/begin november en eind januari) blokstage te lopen.
  • Eenmaal per twee stagedagen praktijkbegeleiding op hbo-niveau door een vaste praktijkbegeleider kan garanderen.
  • Bereid is contact te hebben met de opleiding middels twee evaluaties.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die een tweedejaars student SPH u kan bieden? Vraag dan de stagegids met daarin alle relevante gegevens en data aan bij het stagebureau, stuur een e-mail naar stagesph@hva.nl . Voor vragen kunt u ook terecht bij de coördinator van de tweedejaars stage:
Ratiba el Kharrim r.el.kharrim@hva.nl

Stage aanbieden 

Vanaf studiejaar 2020-2021 is het niet meer mogelijk om een SPH jaar 2 stage aan te bieden. Vanaf studiejaar 2020-2021 zal er namelijk SW jaar 2 worden aangeboden.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 10 december 2019