Hogeschool van Amsterdam

Stage jaar 1

Een geschikte eerstejaars stage is een plaats waarbij:

  • de student kan werken aan de competenties van de stage propedeuse.
  • de student een activiteit met een groep kinderen, jongeren of volwassenen begeleidt.
  • de groepssamenstelling min of meer vast is; er daadwerkelijke interactie is tussen de begeleiders en de groep.
  • de student als begeleider medeverantwoordelijk is voor een bepaald aanbod.
  • vanuit de organisatie begeleiding is door een professioneel werker.
  • de praktijkbegeleiding op de stagedag plaatsvindt, bij voorkeur na de activiteit.
  • een stagelocatie zich binnen Amsterdam en omstreken bevindt en in een maximale reistijd van 55 minuten met het OV bereikbaar is, berekend vanuit de locatie Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam.

Vanuit de opleiding krijgt de student met de gehele klas stagetheorie. Onderwerpen als groepsdynamica, observeren en rapporteren en activiteitenplannen maken komen bij deze lessen aan bod. Ook heeft de student stagebegeleiding in kleine groepen. In januari of februari komt de stagedocent naar de organisatie voor het tussentijdse evaluatiegesprek. Tot slot vindt er een eindevaluatiegesprek op de opleiding plaats, waarbij de praktijkbegeleider ook aanwezig is.

Naast de dagdeelstage wordt er een blokstage gelopen. Hierbij lopen studenten gedurende een week (24 uur) stage met de bedoeling dat de studenten de organisatie in deze week leren kennen en een beeld van de buurt, de doelgroep en de collega’s krijgen. Hierdoor voelen studenten zich sneller thuis op de stageplek en zullen ze zich verantwoordelijk voelen voor de hen toegewezen taken.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die een eerstejaarsstudent SPH u kan bieden? Vraag dan de stagegids voor de dagdeelstage met daarin alle relevante gegevens en data aan bij de afdeling Externe Betrekkingen, stuur een e-mail naar stageSPH@hva.nl
Voor vragen kunt u ook terecht bij de coördinator van de eerstejaars stage, Margreet Vlaanderen, via stagesph1@hva.nl

Stage aanbieden 

Wilt u een stage aanbieden, download dan het aanmeldingsformulier en stuur dit op naar de afdeling Externe Betrekkingen, stagesph@hva.nl 

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 december 2017