Hogeschool van Amsterdam

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Stagebureau

Het leerproces bij Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) wordt tijdens de verschillende stages opgebouwd.

In het tweede jaar wordt de stage aangevuld met het werken met de SPH-doelgroep. Tot slot wordt in het derde jaar gewerkt in een SPH-hulpverleningssetting. Voor u als stageaanbieder zijn er verschillende mogelijkheden.

Het doel van de tweedejaars stage is dat studenten contacten leren aangaan met één of meerdere cliënten bij wie sprake is van duurzame problemen in het functioneren. Dat kan gaan om problemen in de woon- of leefsituatie of om een dreigende (ontwikkelings)stoornis bij een cliënt.

Lees meer

Vanaf september tot juli lopen derdejaars studenten gedurende het hele studiejaar 30 uur per week stage bij een SPH-hulpverleningssetting.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 3 september 2019