Deskundigheidsbevordering

De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) biedt praktijkbegeleiders ondersteuning bij het begeleiden van stagiairs. Tijdens de cursus Praktijkbegeleiding krijgt u handvatten voor een optimale begeleiding van de stagiair SPH tijdens zijn leerproces.

De cursus is gericht op concrete vraagstukken rond praktijkbegeleiding.

  1. Competenties, taken, leerdoelen en beroepsproducten. Hoe ondersteun ik als praktijkbegeleider de stagiair in het maken van leerdoelen en het werken aan taken, beroepsproducten en competenties?
  2. Leerstijlen. Hoe kan ik mijn stijl van begeleiden afstemmen op de leerstijl van de stagiair?
  3. Verantwoordelijkheden. Waarvoor ben ik als praktijkbegeleider verantwoordelijk en wat is de verantwoordelijkheid van de stagedocent/supervisor?
  4. Stagebeleid. Sluiten de opvattingen van de opleiding en de instelling hierover bij elkaar aan? Hoe ga ik als praktijkbegeleider om met de spanning tussen leren en werken, tussen begeleiden en beoordelen?
  5. Evalueren en beoordelen. Wat is precies het verschil? Wat is hierin het aandeel van de praktijkbegeleider, het team en de stagedocent/supervisor?

Elke bijeenkomst start met een consultronde. Tijdens deze ronde kunt u aan de docent of aan medecursisten advies vragen over de stagebegeleiding die u geeft. De thema's worden waar mogelijk onderbouwd met relevante theorie en verder uitgewerkt met oefeningen, rollenspellen en opdrachten. Tijdens de cursus is er ruimte voor inbreng van cursisten en bestaat er gelegenheid voor het oefenen van praktijksituaties.

Cursusdata Cursus voorjaar 2021
Datum worden in september 2020 bekend gemaakt.
Tijd De cursus vindt plaats van 09.30 - 12.00 uur
Locatie De Campus van de hogeschool aan de Wibautstraat in Amsterdam. De exacte locatie wordt nader bekendgemaakt.
Coördinatie

Voor meer informatie; afdeling Externe Betrekkingenof 020 - 595 4925

Groepsgrootte Maximaal 15 deelnemers (1 groep)
Voorwaarden voor deelname U kunt deelnemen als u zelf praktijkbegeleiding geeft aan derdejaars voltijd stagiairs SPH van de Hogeschool van Amsterdam.
Bewijs van deelname Als u actief participeert en ten minste drie van de vier keer aanwezig bent geweest, ontvangt u aan het eind van de cursus een bewijs van deelname.
Kosten De kosten voor de cursus bedragen € 150,-. Instellingen die meer dan één deelnemer aanmelden, betalen vanaf de tweede aanmelder €100,- per deelnemer.
Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het Aanmeldingsformulier. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding. Wanneer de vorige cursusronde plaatsing niet mogelijk was, kunt u voorrang krijgen.

Algemene Voorwaarden

U kunt hier de Algemene Voorwaarden downloaden.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 15 juli 2020