Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Stagebureau

De opleiding MWD werkt al vele jaren samen met organisaties in de regio groot Amsterdam. Studenten lopen in het eerste, tweede en derde jaar stage bij een welzijnsorganisatie.

Op die manier krijgen onze studenten een actueel en praktijkgericht onderwijsprogramma, terwijl de beroepspraktijk profiteert van de kennis en vaardigheden die de studenten meebrengen. U krijgt zicht in en invloed op de opleiding. Onze studenten zijn gemotiveerd, nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en stellen zich proactief op.

De onderwijsprogramma’s van de HvA gaan uit van competentiegericht leren. Hierbij ligt de nadruk op het zelfstandig verwerven van kennis, het onderzoeken en oplossen van problemen en het ontwikkelen van goede communicatieve en sociale vaardigheden. De HvA-opleidingen combineren theorie en praktijk. Studenten werken vanaf het begin van hun opleiding zelfstandig of in groepjes aan praktijkcases of opdrachten voor organisaties en lopen daarnaast stage.

Studenten MWD voltijd lopen in de eerste drie jaar stage in de praktijk. De opleiding ziet de praktijk als vormend voor het beroep. Theorie en praktijk worden hier gekoppeld en wordt derhalve praktijkleren genoemd.

Studenten lopen in het eerste jaar en tweede jaar een oriënterende stage, praktijkleren 1 en 2. In het derde jaar ontwikkelt de stagiair competenties tot aankomend beroepsuitoefenaar, praktijkleren 3.

Lees meer

Bent u praktijkbegeleider van studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en wilt u uw vaardigheden verder ontwikkelen?

De opleiding MWD wil praktijkbegeleiders ondersteunen bij het begeleiden van stagiairs en biedt een cursus deskundigheidsbevordering aan.

Lees meer

De HvA biedt ook de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening deeltijd aan. Vanuit Maatschappij en Recht lopen de studenten van de opleiding MWD deeltijd jaarlijks stage binnen organisaties. Ook een stageplaats aanbieden?

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 16 oktober 2019