Deskundigheidsbevordering

Informatie cursus deskundigheidsbevordering praktijkbegeleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)

Bent u praktijkbegeleider van studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening derde jaar of praktijkbegeleider van studenten die het Uitstroomprofiel Jeugzorgwerker volgt, en wilt u uw begeleidingsvaardigheden verder ontwikkelen? Neem dan deel aan de cursus deskundigheidsbevordering praktijkbegeleiding voor praktijkbegeleiders. De cursus wordt dit jaar voor het laats gratis aangeboden.

Er worden vier bijeenkomsten inclusief intervisiebijeenkomsten georganiseerd. De cursus start op 22 oktober aanstaande. Er zijn twee cursusleiders.

Gedurende de cursus wordt er gewerkt aan de volgende leerdoelen:

  • De praktijkbegeleider heeft inzicht in verschillende begeleidingsvormen en is in staat deze in de praktijk toe te passen.
  • De praktijkbegeleider heeft inzicht in leerprocessen van stagiaires die van belang zijn binnen praktijkleren.
  • De praktijkbegeleider is in staat betekenisvolle situaties in te brengen in gesprek met andere praktijkbegeleiders en kan de leeropbrengst omzetten in praktisch handelen. Zo wordt zijn /haar handelingsrepertoire zichtbaar vergroot.
  • De praktijkbegeleider heeft kennis van leermiddelen die passen bij competentiegericht praktijkleren en weet deze toe te passen in de praktijk.

Voor deze leerdoelen worden de volgende leermiddelen ingezet:

  • Vier werkcolleges, per college wordt een leerdoel behandeld
  • Vier intervisiebijeenkomsten. Deze vinden aansluitend op de werkcolleges plaats.

NB: Vanwege de richtlijnen rondom Covid-19 worden de bijeenkomsten digitaal aangeboden. U krijgt na aanmelding een link toegezonden met het programma van de bijeenkomst. Via deze link komt u in de Virtual Classroom, de digitale leeromgeving. Als de dreiging van Covid-19 afneemt en bijeenkomsten op de opleiding weer wordt toegestaan, is het mogelijk dat we bij de HvA op locatie de laatste bijeenkomst houden.

Toelatingsvoorwaarden:

  • Cursist is werkzaam als sociaal werker binnen een door de opleiding gevalideerde stageplaats.
  • Cursist begeleid een derdejaars student voltijd of een tweede-, derde-, vierdejaars deeltijd/duaal student gedurende de cursus.
  • Cursist is bereid voor vier bijeenkomsten, inclusief intervisie en voor een terugkombijeenkomst, naar de Hogeschool van Amsterdam (locatie Wibauthuis) te komen danwel de bijeenkomsten digitaal te volgen. Hiervoor heeft u een computer met camera, microfoon en koptelefoon nodig.

Toetsing

De praktijkbegeleider toetst zichzelf door zijn/haar aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten en intervisie. Tevens toetst hij/ zij zichzelf met behulp van 360 graden feedback, tussentijds en eindmeting. Deze toetsing wordt gefiatteerd/bevestigd door de begeleidende docenten.

Na afronding van de cursus en de fiattering van de begeleidende docenten ontvangt de praktijkbegeleider een certificaat. Zie Bewijs van deelname onder het kopje "CURSUSDATA EN PRAKTISCHE ZAKEN".

Kosten

Er zijn aan de cursus geen kosten verbonden.

Cursusdata

Donderdag 22 oktober 2020

Donderdag 19 november 2020

Donderdag 10 december 2020

Donderdag 14 januari 2021
Tijd Van 19.00 uur tot 21.15 uur
Locatie Online via het programma Virtual Classroom, u krijgt een link toegestuurd via uw email. Door daarop te klikken kunt u deelnemen aan de bijeenkomst.
Coördinatie

Externe Betrekkingen, vragen via het digitaal servicepunt, eb-fmr@hva.nl of 020 - 5954925

Groepsgrootte Maximaal 16 deelnemers per groep (max. 2 groepen)
Voorwaarden voor deelname De cursist begeleidt op het moment van deelname een stagiair van de opleiding HvA MWD, of is in functie als stagecoördinator betrokken bij stagiairs van de opleiding HvA MWD
Bewijs van deelname Certificaat na behalen eindtoetsing en voldoende deelname (minimaal 3 werkcolleges inclusief intervisiesessies)
Kosten Geen kosten
Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding. Wanneer de vorige cursusronde plaatsing niet mogelijk was, kunt u voorrang krijgen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 30 september 2020