Hogeschool van Amsterdam

Deskundigheidsbevordering

Informatie cursus deskundigheidsbevordering praktijkbegeleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)

Bent u praktijkbegeleider van studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en wilt u uw vaardigheden verder ontwikkelen? Neem dan deel aan de cursus deskundigheidsbevordering praktijkbegeleiding voor praktijkbegeleiders. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten inclusief een reeks begeleide en onbegeleide intervisie bijeenkomsten. In verband met de vele aanmeldingen voor de najaarscursus van 2019, is er besloten om een tweede deskundigheidsbevordering cursus aan te bieden. De voorjaarscursus start op donderdag 13 februari 2020.

Gedurende de cursus wordt er gewerkt aan de volgende leerdoelen:

 • De praktijkbegeleider heeft inzicht in verschillende begeleidingsvormen en is in staat deze in de praktijk toe te passen.
 • De praktijkbegeleider heeft inzicht in leerprocessen van stagiaires die van belang zijn binnen praktijkleren.
 • De praktijkbegeleider is in staat betekenisvolle situaties in te brengen in gesprek met andere praktijkbegeleiders en kan de leeropbrengst omzetten in praktisch handelen. Zo wordt zijn /haar handelingsrepertoire zichtbaar vergroot.
 • De praktijkbegeleider heeft kennis van leermiddelen die passen bij competentiegericht praktijkleren en weet deze toe te passen in de praktijk.

Voor deze leerdoelen worden de volgende leermiddelen ingezet:

 • 4 werkcolleges, per college wordt een leerdoel behandeld. Elke college eindigt met een kleine kennistoets.
 • 4 intervisiebijeenkomsten die binnen de schoollocatie worden aangeboden 2 begeleid door docenten, 2 onbegeleid. Deze vinden aansluitend op de werkcolleges plaats.
 • Een gezamenlijk ingerichte digitale werkplaats waar men informatie kan plaatsen en inwinnen.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Cursist is werkzaam als sociaal werker binnen een door de opleiding gevalideerde stageplaats.
 • Cursist begeleid een derdejaars student voltijd of een tweede-, derde-, vierdejaars deeltijd/duaal student gedurende de cursus.
 • Cursist is bereid voor vier bijeenkomsten, inclusief intervisie en voor een terugkombijeenkomst, naar de Hogeschool van Amsterdam (locatie Wibauthuis) te komen.


Toetsing

De praktijkbegeleider toetst zichzelf door zijn/haar aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten en intervisie. Tevens toetst hij/ zij zichzelf met behulp van 360 graden feedback, tussentijds en eindmeting. Deze toetsing wordt gefiatteerd/bevestigd door de begeleidende docenten.

Na afronding van de cursus en de fiattering van de begeleidende docenten ontvangt de praktijkbegeleider een certificaat. Zie Bewijs van deelname onder het kopje "CURSUSDATA EN PRAKTISCHE ZAKEN".


Kosten

Er zijn aan de cursus geen kosten verbonden.

Cursusdata

In verband met de vele aanmeldingen voor de najaarscursus van 2019, is er besloten om een tweede deskundigheidsbevordering cursus aan te bieden. Deze zal gehouden worden in het voorjaar van 2020.

Cursus deskundigheidbevordering (voorjaar)

 • Donderdag 13 februari 2020
 • Donderdag 12 maart 2020
 • Donderdag 23 april 2020
 • Donderdag 14 mei 2020

De extra terugkombijeenkomst wordt in overleg gepland.

Tijd Van 19.00 uur tot 22.00 uur
Locatie Lokaal WBH 04A26, Wibauthuis (WBH), Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam ( let op: locatie kan wijzigen)
Coördinatie

Externe Betrekkingen, stagemwd@hva.nl of 020 - 5954925

Groepsgrootte Maximaal 15 deelnemers per groep (max. 2 groepen)
Voorwaarden voor deelname De cursist begeleidt op het moment van deelname een stagiair van de opleiding HvA MWD, of is in functie als stagecoördinator betrokken bij stagiairs van de opleiding HvA MWD.
Bewijs van deelname

Certificaat na behalen eindtoetsing en voldoende deelname (minimaal 3 werkcolleges inclusief intervisiesessies)

Kosten Geen kosten
Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding. Wanneer de vorige cursusronde plaatsing niet mogelijk was, kunt u voorrang krijgen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 16 januari 2020