Hogeschool van Amsterdam

Stage

In de propedeusestage gaat het om het aanleren van agogische vaardigheden en een kennismaking met de beroepspraktijk. Tijdens de stage wordt gewerkt aan doorlopende activiteiten, veelal in de vorm van ontwikkeling, organisatie en begeleiding van groepsactiviteiten.

Bij de propedeusestage is het van belang dat de student:

  • activiteiten begeleidt met een groep kinderen, jongeren of volwassenen
  • interactie heeft met de groep
  • (mede)verantwoordelijk is voor het activiteitenaanbod

Procedure propedeusestages

Wilt u een stageplaats aanbieden, dan volgt u de volgende procedure:

  • Vul het digitale aanmeldformulier in
  • Het Praktijkbureau probeert (een) passende student(en) te vinden voor de stage(s)
  • Studenten nemen zelf contact op om een afspraak voor een oriënterend gesprek te maken
  • Na overeenkomst over het uitvoeren van een stage worden afspraken met de student vastgelegd in een stagebevestigingsformulier.

Duur van de propedeusestage

Studenten lopen vanaf eind september gedurende het hele studiejaar één dag per week op de woensdag stage. De stages hebben een omvang van maximaal 320 uur. De studenten lopen elke week stage, met uitzondering van twee weken kerstvakantie en één week voorjaarsvakantie (eind april/begin mei).

Wat wordt er van u verwacht?

Van de organisatie wordt verwacht dat zij de student structurele begeleiding biedt. In deze begeleiding staan de uitvoering van de werkzaamheden, de leerdoelen en competentieontwikkeling van de student centraal. Vanuit de opleiding krijgt de student stagebegeleiding in kleine groepen. In deze begeleiding staat de verbinding van theorie met praktijk centraal. Ook worden studenten ondersteund bij beroepsdilemma’s.

Meer informatie

Wilt u een stageplaats aanbieden? Stuur dan een e-mail naar eb-cmv@hva.nl 

Wij nemen dan contact met u op om de inhoud en uitvoering van de stage met u door te nemen, zoals stageperiode, begeleiding en werkzaamheden van de stagiair(s).

 

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 3 september 2019