Hogeschool van Amsterdam

Studeren met een functiebeperking

Op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) vinden we het belangrijk dat jij succesvol kunt studeren. Heb je dyslexie of AD(H)D? Of een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld Multiple Sclerose of epilepsie, of heb je last van psychische klachten? Dan begeleiden we je graag.

De HvA biedt verschillende voorzieningen, zodat je het beste uit jezelf en uit je studie kunt halen. Denk bijvoorbeeld aan bestaande voorzieningen, zoals rolstoelvriendelijke gebouwen of voorlees-software bij dyslexie. Het kan ook zijn dat er hulp op maat nodig is. Als ervaringsdeskundige kun je aangeven wat voor jouw persoonlijke situatie een oplossing kan zijn.

Heb je dyslexie? Lees dan verder bij het volgende uitklapveld. Heb je een andere functiebeperking of een chronische ziekte? Neem dan aan de start van je studie zo snel mogelijk contact op met de studentendecaan van je opleiding. De studentendecaan is er voor jou. In een persoonlijk gesprek krijg je informatie en advies afgestemd op jouw situatie. De mogelijke extra voorzieningen variëren van extra toetstijd tot aan aanvragen voor financiële steun.

Heb je nu al een vraag? Bijvoorbeeld over jouw functiebeperking en de studiekeuzecheck of selectie? Of twijfel je op grond van je functiebeperking of chronische ziekte over een geschikte studiekeuze? Stuur dan een e-mail naar: functiebeperking@hva.nl. Dit e-mailadres is van Kitty Damen, zij is de secretaresse van de studentendecanen. Zij zorgt dat jouw vraag bij de juiste studentendecaan terechtkomt.

Om extra toetstijd en/of grotere toetsformulieren te krijgen, is het belangrijk dat jouw dyslexieverklaring voldoet aan de eisen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Check daarom eerst zelf of jouw verklaring voldoet aan de voorwaarden.

Als je bent ingeschreven voor een opleiding krijg je een HvA-ID. Daarmee kun je jouw dyslexieverklaring uploaden en extra toetstijd en grotere toetsformulieren aanvragen via het Digitaal Servicepunt. Let op: dit kan alleen met een HvA-ID.

Nadat je een verzoek hebt ingediend, beoordeelt een medewerker van het studentendecanaat jouw verklaring. Je krijgt binnen twee weken via jouw HvA-mail bericht over jouw aanvraag voor toetstijdverlenging en/of grotere toetsformulieren. Het bericht kan zijn dat jouw verzoek is toegekend, afgewezen of dat je nog iets moet aanvullen.

Wil je weten wanneer jouw mogelijke extra voorzieningen ingaan? Ga dan naar de pagina van de studentendecanen van jouw faculteit in de A-Z-lijst. Daar vind je ook andere relevante informatie, zoals in welk lokaal je moet zijn voor de toetsen.

Benieuwd hoe het is om te studeren met een functiebeperking? Lees hier hoe HvA'ers studeren met een functiebeperking bij ons ervaren.

Wil je in contact komen met andere studenten met een functiebeperking? Dan is er Limitless, het platform voor en door studenten met een functiebeperking op de HvA, limitless@hva.nl.

Als je een functiebeperking of chronische aandoening hebt dan zijn jouw rechten geregeld in de Wet Gelijke Behandeling. Deze wet geldt tijdens alle activiteiten van het studieprogramma en ook tijdens je stage. Daarom bieden wij, waar mogelijk, aanpassingen op maat. De regeling, tot het treffen van doeltreffende aanpassingen, staat in het Onderwijs- en Examenreglement van onze opleidingen. 

Er zijn veel wetten en regelingen om mensen met een functiebeperking ondersteuning te bieden tijdens de studie en/of het vinden en behouden van werk. Denk aan een financiële bijdrage voor noodzakelijke hulpmiddelen, bijdragen in de woonkosten of bijdragen in het vervoer naar de opleiding. Ook zijn er regelingen die jou financieel kunnen ondersteunen bij studievertraging vanwege je functiebeperking. De studentendecaan informeert je hier graag over.

Wil je weten hoe jouw rechten zijn vastgelegd bij de HvA? Lees dan het Beleidskader Studeren met een Functiebeperking 2013 en het UvAHvA beleidsplan.

Hierin kun je ook meer lezen over de begeleiding van studenten met een functiebeperking. Bijvoorbeeld: Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van (aspirant) studenten? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van studentendecanen en welke functiebeperkingen onderscheidt de HvA?

Gepubliceerd door  Studentenzaken 8 oktober 2019
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien