Medezeggenschap

De HvA heeft medezeggenschapsraden op verschillende niveaus in de organisatie. De centrale medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA heeft twaalf zetels voor studentleden (met een jaar zitting) en twaalf voor personeelsleden (met twee jaar zitting). Studenten en personeelsleden hebben zowel passief als actief stemrecht.

In het medezeggenschapsreglement zijn de rechten en plichten van de medezeggenschapsraad vastgelegd. Als je geïnteresseerd bent in het reilen en zeilen van een grote instelling als de HvA, als je graag meepraat over het beleid van de HvA en mee wilt denken over goed onderwijs en goede faciliteiten, dan is de CMR misschien iets voor jou! Kijk op de A-Z onder ‘medezeggenschap’ voor meer informatie.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 27 oktober 2016