Hogeschool van Amsterdam

Diplomasupplement

Het Diploma Supplement (DS) wordt samen met het diploma uitgereikt en is bedoeld om de internationale 'transparantie' te vergroten en een eerlijke academische en professionele erkenning van internationaal behaalde kwalificaties (diploma's, diploma's, certificaten etc.) te bevorderen.

Het Diploma Supplement is ontwikkeld door de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES. 

Het is een wettelijk document dat een onafhankelijk oordeel geeft over de aard, het niveau, de context, de inhoud, en de status van de gevolgde en met succes afgesloten opleiding, zoals vermeld op het betreffende hbo-getuigschrift . De tekst van het DS is gevrijwaard van ieder waardeoordeel en heeft alleen betrekking op de door de student gevolgde opleiding.

Sinds 1998 ontvangt iedere student die afstudeert aan de Hogeschool van Amsterdam een Diploma Supplement automatisch en gratis. Het diploma (hbo-getuigschrift) wordt in het Nederlands verstrekt, net als de cijferlijst als er sprake is van een Nederlandstalige opleiding en in het Engels, indien er sprake is van een Engelstalige opleiding. Het Diploma Supplement wordt alleen in het Engels uitgereikt en bevat tevens de informatie van het diploma en de cijferlijst.

De achterliggende gedachte van het gebruik van het Diploma Supplement is dat het een service is aan studenten opdat zij in het buitenland duidelijk kunnen maken wat zij hebben gestudeerd en welk niveau zij daarbij hebben bereikt. De student heeft profijt van het Diploma Supplement zowel bij de toelating tot een vervolgstudie als ook bij het vinden een baan.

Diploma Supplement label

In december 2013 is aan de hogeschool het Diploma Supplement label toegekend. Dit label is een 'keurmerk' dat de Europese Commissie verleent aan instellingen die hun Diploma Supplement, een van de aspecten op de Europese agenda voor de Europese Hoger Onderwijs- en Onderzoeksruimte, goed hebben geregeld. Het label heeft een geldigheidsduur van drie jaar. 

Bekijk een voorbeeld van een Diploma Supplement

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 12 september 2014