Studeren met een functiebeperking

Merk je dat een functiebeperking of ziekte invloed heeft op je studievoortgang? Of verwacht je dat dit zal gebeuren? De HvA heeft allerlei mogelijkheden om je te helpen.

Heb je vragen, iets extra’s nodig of wil je gewoon even met iemand praten? De collega’s van Student Info bieden een luisterend oor en kunnen je verwijzen als dat nodig is.

Advies en hulp op maat

In een persoonlijk gesprek kijkt de studentendecaan samen met jou hoe je opleiding toegankelijker kan worden. Je krijgt advies dat aansluit bij je mogelijkheden en talenten, zodat je succesvol kunt studeren. Er is veel mogelijk en jij weet zelf het beste wat je nodig hebt. Dat is het uitgangspunt.

Je wilt natuurlijk meteen goed van start gaan en geen voorzieningen mislopen. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met een studentendecaan, ook als je twijfelt of je wel aanpassingen nodig hebt. Het gesprek is vertrouwelijk.

Plan ook een gesprek in als je wisselt van studie. Breng de studentendecaan van je nieuwe opleiding op de hoogte van je situatie.

Over sommige voorzieningen, zoals aangepaste toetsing, beslist de examencommissie. De studentendecaan kan dit verder toelichten.

Voorzieningen

Lees hieronder welke voorzieningen de HvA jou biedt:

 • Opschorting bindend studieadvies (BSA)
  Door je beperking verloopt je studie misschien minder snel en doe je er langer over om je studiepunten te halen. Dit kan leiden tot een bindend studieadvies (BSA), een besluit dat je moet stoppen met je opleiding. Als je door je beperking vertraging oploopt, meld dit dat tijdig (!) bij de studentendecaan. Die kan de opleiding adviseren rekening te houden met je beperking bij het afgeven van een BSA. Lees meer over het bindend studieadvies (BSA) en mogelijke opschorting.
 • Begeleiding door een arts of psycholoog
  Heb je behoefte aan zorg van een arts of psycholoog? Dan kun je onder omstandigheden contact zoeken met het Bureau Studentenartsen of het Bureau Studentenpsychologen.
 • Rustruimtes
  In de HvA-gebouwen zijn enkele rustruimtes waar je je kunt terugtrekken voor een moment voor jezelf.
 • Toetstijdverlengingen
  Door je beperking doe je misschien langer over het maken van tentamens, bijvoorbeeld als je concentratieproblemen hebt. Vraag in dat geval toetstijdverlenging aan. Kijk in de AZ-lijst van jouw opleiding onder het trefwoord ‘toetstijdverlenging’ voor de details.
 • Aangepast studieprogramma
  Bespreek eventuele drempels in je studieprogramma met de studentendecaan. De opleiding kan dan bijvoorbeeld besluiten dat je elke periode maar de helft van de vakken volgt en de andere helft later. Of dat bepaalde instapeisen niet voor jou gelden. Hou er wel rekening mee dat je uiteindelijk wel de resultaten moet behalen die voor iedereen gelden. Aanpassingen in je studieprogramma leiden meestal tot studievertraging.
 • Peercoach

  Via studentenplatform Limitless kun je aan het begin van je studie een paar keer afspreken met een (ouderejaars)student met dezelfde functiebeperking die je op weg helpt.

Afhankelijk van je situatie zijn er nog meer mogelijkheden. Bekijk hieronder welke voorzieningen we rondom jouw beperking bieden, maar zoek ook altijd contact met de studentendecaan voor hulp op maat.

 • Voorlichting
  Heb je geen soft landingsgesprek gehad of wil je gewoon nog eens een uitleg over wat de HvA jou kan bieden? Kom aan het begin van het studiejaar naar de voorlichtingsbijeenkomst over AD(H)D.
 • Training
  Meld je aan voor de training over studeren met AD(H)D waarin je ervaringen uitwisselt, leert plannen en lees- en toetsstrategieën krijgt.
 • Prikkelarme studieruimtes en stilteplekken
  In de bibliotheken op verschillende HvA-locaties zijn speciale stiltewerkplekken om rustig te kunnen werken, met je eigen laptop of op een HvA-pc. Bekijk de mogelijkheden.
 • Concentratieadvies
  Doe onze concentratietest voor zelfhulpadvies op maat.

Heb je een angststoornis of vermoed je dat? We hebben daar geen lijstje met standaardvoorzieningen voor, maar kijken graag samen met jou waar je tegenaan loopt en hoe we je het beste kunnen helpen. Neem contact op met de studentendecanen en bekijk ook de algemene voorzieningen bovenaan deze pagina.

Lees ook het persoonlijke verhaal van student Eveline, zij heeft depressies en een angststoornis.

 • Spraak-naar-tekstsoftware (AVA)
  AVA is een app voor je smartphone die real-time gesprekken kan ondertitelen, zodat je makkelijker met horende personen kunt communiceren. Je kunt van de HvA een campuslicentie en een tafelmicrofoon krijgen. Aanvragen of meer informatie nodig? Mail naar functiebeperking@hva.nl.
 • Toegang voor tolk
  Maak je gebruik van een (gebaren)tolk? Die mag mee naar onderwijsbijeenkomsten. Bespreek dit wel met de studentendecaan, zodat andere aanwezigen op de hoogte zijn en we zo nodig rekening kunnen houden met bijvoorbeeld zitplaatsen.
 • Audiopen voor gehoorapparaten
  De HvA biedt een pen die als microfoon functioneert voor je gehoorapparaat. Aanvragen kan via de studentendecaan.

 • Voorlichtingsbijeenkomst
  Heb je geen soft landingsgesprek gehad of wil je gewoon nog eens een uitleg over wat de HvA jou kan bieden? Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over autisme krijg je informatie over de hulp die de HvA kan bieden en word je wegwijs gemaakt in de praktische gang van zaken.
 • Prikkelarme studieplekken
  In de bibliotheken op verschillende HvA-locaties zijn speciale stiltewerkplekken om rustig te kunnen werken, met je eigen laptop of op een HvA-pc. Bekijk de mogelijkheden.
 • Studiebegeleiding
  Een studiebegeleider kan je helpen een studieplan en planning te maken en andere studieproblemen te lijf te gaan. Je krijgt een vaste begeleider met wie je wekelijks afspreekt op een vast moment. Let op: om in aanmerking te komen moet je wel een diagnose hebben van een GGZ-instelling, particulier psycholoog of psychiater óf een verwijzing van de studentendecaan.
  Meer weten of aanmelden? Mail naar Eef de Rijk, e.l.rijk@hva.nl

Lees ook het persoonlijke verhaal van Jeffrey, hij heeft het syndroom van Asperger.

Heb je borderline of vermoed je dat? We hebben daar geen lijstje met standaardvoorzieningen voor, maar kijken graag samen met jou waar je tegenaan loopt en hoe we je het beste kunnen helpen. Neem contact op met de studentendecanen en bekijk ook de algemene voorzieningen bovenaan deze pagina.

Heb je depressieve gevoelens? We hebben daar geen lijstje met standaardvoorzieningen voor, maar kijken graag samen met jou waar je tegenaan loopt en hoe we je het beste kunnen helpen. Neem contact op met de studentendecanen en bekijk ook de algemene voorzieningen bovenaan deze pagina.

Lees ook het persoonlijke verhaal van student Eveline, zij heeft depressies en een angststoornis.

 • Meer tijd en grotere formulieren bij toetsen
  Met een geldige dyslexieverklaring heb je recht op 25 procent toetstijdverlenging en grotere toetsformulieren bij schriftelijke tentamens. Deze standaardvoorzieningen vraag je aan via het Digitaal Servicepunt. Doe dat het liefst al vóór je eerste lesweek, zodat je op tijd bent voor de eerste toetsen.
  Let op: je moet een geldige dyslexieverklaring uploaden. Controleer:
  • of er in de verklaring nadrukkelijk staat dat er sprake is van dyslexie
  • of de verklaring ondertekend is
  • of degene die ondertekend heeft een bevoegd psycholoog of orthopedagoog is
  • of de diagnose gebaseerd is op een diagnostisch onderzoek.

Een dyslexiepasje van een voorgaande opleiding is dus niet voldoende.

  • Heb je een dyslexieverklaring, maar voldoet deze niet aan bovenstaande voorwaarden? Vraag dan bij je behandelaar of je een geldige dyslexieverklaring kunt krijgen.
  • Is er vastgesteld dat je dyslexie hebt, maar heb je geen geldige dyslexieverklaring (meer) én kan je huidige behandelaar geen geldige verklaring afgeven? Dan biedt de Universiteit van Amsterdam voor 225 euro een verkorte, aanvullende dyslexietest. De test duurt ongeveer 2 uur en vindt plaats in gebouw REC-D van het Roeterseilandcomplex, Nieuwe Achtergracht 127. Neem hiervoor contact op met Madelon van den Boer via m.vandenboer@uva.nl of 020 - 52 51 566.
  • Vermoed je dat je dyslexie hebt, maar is het nooit vastgesteld? Laat je dan onderzoeken bij een dyslexie-instituut, bijvoorbeeld het RID .

 • Voorlichtingsbijeenkomst
  Wil je nog eens een uitleg over wat de HvA jou kan bieden? Kom aan het begin van het studiejaar naar de voorlichtingsbijeenkomst over dyslexie.
 • Voorleessoftware ClaroRead
  Het computerprogramma ClaroRead van Woordhelder kan teksten voorlezen. ClaroRead kan overweg met computerteksten (bijvoorbeeld websites of tekstdocumenten). Boeken en andere fysieke documenten moeten eerst gedigitaliseerd worden (OCR). Dat kan de bibliotheek in de Leeuwenburg voor je verzorgen als je een dyslexieverklaring hebt. Dat duurt ongeveer 3 werkdagen. Let op: de rug van je boek wordt daarbij losgesneden.
 • Training
  Volg onze training over studeren met dyslexie . Daarin krijg je tools om sneller en efficiënter te studeren.
 • Taalspreekuur
  Je kunt terecht bij het Taalspreekuur voor hulp bij het schrijven en lezen van teksten, feedback en trainingen. Zoek in de A-Z-lijst van je opleiding naar 'Taalondersteuning'. De faculteiten Business en Economie (FBE) en Maatschappij en Recht (FMR) hebben eigen taalspreekuren; voor alle andere faculteiten is er een algemeen taalspreekuur (van Studentenzaken).
 • Studentendecanen
  De studentendecanen kunnen je helpen bij verzoeken richting de Examencommissie, DUO-vragen (verlenging Prestatiebeurs) en andere vragen. Neem altijd tijdig contact op met de studentendecanen als je vermoed dat je studievertraging oploopt, want ze kunnen achteraf minder voor je betekenen dan vooraf.

Heb je dyscalculie of vermoed je dat? We hebben daar geen lijstje met standaardvoorzieningen voor, maar kijken graag samen met jou waar je tegenaan loopt en hoe we je het beste kunnen helpen. Neem contact op met de studentendecanen en bekijk ook de algemene voorzieningen bovenaan deze pagina.

 • Toegankelijkheid gebouwen
  Alle HvA-gebouwen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Voor bepaalde voorzieningen heb je toestemming of hulp ter plekke nodig.
 • Dicteersoftware
  De HvA biedt software zoals AVA die gesproken woorden omzet naar getypte tekst. Zo kun je makkelijk tekst invoeren op je computer of smartphone als je moeite hebt met typen. Je kunt van de HvA een campuslicentie en een tafelmicrofoon krijgen. Aanvragen of meer informatie nodig? Mail naar functiebeperking@hva.nl.

 • Toegankelijkheid software, websites en lesmaterialen
  We proberen onze leermiddelen, informatiekanalen en gebruikte software zoveel mogelijk toegankelijk te maken en hulpsoftware te ondersteunen. Dat is soms lastig, vooral bij applicaties die al jaren in gebruik zijn en voor middelen die ad hoc worden ingezet. Kom je iets tegen wat niet goed werkt of heb je hulp nodig? Mail naar digitaletoegankelijkheid@hva.nl.
 • Voorleessoftware ClaroRead
  Het computerprogramma ClaroRead zet teksten om naar spraak. Dit kan met computerteksten (bijvoorbeeld websites of tekstdocumenten), maar ook met boeken en andere fysieke documenten. Die moet je wel eerst inscannen, maar dat kan de bibliotheek in de Leeuwenburg voor je verzorgen.
  • ClaroRead is beschikbaar op alle HvA-computers.
  • Download ClaroRead als je het op je eigen computer wilt installeren. Gebruik je HvA-mailadres.
  • In uitzonderlijke gevallen kun je een speciale versie van ClaroRead gebruiken tijdens tentamens. Neem hierover vooraf contact op met de studentendecanen.
 • Meer tijd en grotere formulieren bij toetsen
  Afhankelijk van de ernst van je beperking, kun je recht hebben op 50 % toetstijdverlenging en grotere toetsformulieren bij schriftelijke tentamens. Ga hierover in gesprek met de studentendecaan. Doe dat snel, het liefst direct al in lesweek 1 of eerder, zodat je op tijd bent voor de eerste toetsen.
 • Toegankelijkheid gebouwen
  In alle HvA-gebouwen zijn hulphonden en andere hulpmiddelen onder voorwaarden toegestaan. Zie de details op de pagina over de toegankelijkheid van gebouwen.

Lees ook het persoonlijke verhaal van Jeroen, hij is slechtziend.

Natuurlijk zijn er nog veel meer beperkingen, combinaties en lichte vormen en combinaties daarvan. We begeleiden bijvoorbeeld ook studenten met reuma, diabetes, MS en epilepsie. We proberen altijd naar jouw individuele behoeftes te kijken en hulp op maat te organiseren.

Zie jij je eigen situatie hier niet tussen staan? Weet je niet of in hoeverre je een functiebeperking hebt? Maak dan een afspraak met de studentendecanen. In een persoonlijk gesprek kijken jullie dan samen welke voorzieningen jou zo succesvol mogelijk laten studeren.

Kom in contact met anderen

Platform Limitless zet zich in om studeren met een functiebeperking aan de HvA toegankelijker en leuker te maken. Het platform wordt gerund door studenten die zelf ook een functiebeperking, chronische ziekte of psychische problemen hebben.

Limitless organiseert bijvoorbeeld borrels en workshops waar je in contact komt met andere studenten met een beperking, ervaringen kunt uitwisselen en nieuwe vrienden maakt. Je kunt ondersteuning krijgen van studenten die in dezelfde situatie zitten als jij en je kunt zelf ook andere studenten helpen. Geef je de HvA graag gevraagd en ongevraagd advies om de hogeschool beter en toegankelijker te maken? Dan kun je meedoen aan het Studentenpanel+

Gepubliceerd door  Studentenzaken 12 juli 2022