Hogeschool van Amsterdam

Ondertitelen voor doven en slechthorenden

Ben je doof of slechthorend? AVA is een real-time ondertitelingsapp die bedoeld is om doven en slechthorenden makkelijker met horende personen te laten communiceren, op elk moment en op elke plek.

AVA ondertitelt op je telefoon wat jij en je gesprekspartners zeggen. Met bluetooth kun je een microfoon verbinden aan je telefoon, zodat je gesprekspartner, je docent, een gastspreker of je medestudenten, zelf geen AVA op hun telefoon hoeven te hebben.

De afdeling Studentenzaken van de HvA stelt campuslicenties ter beschikking aan dove en slechthorende studenten. Dat betekent dat je tijdens je studie gratis en onbeperkt gebruik kunt maken van AVA. Als je dat wilt, kun je ook een tafelmicrofoon in bruikleen krijgen. Deze kun je tijdens colleges, werkgroepen, overleggen, projectvergaderingen enzovoort gebruiken.

Stuur een mail aan functiebeperking@hva.nl en vraag in die mail om een AVA-campuslicentie vanwege slechthorendheid of doofheid. Deze mailbox beheert Kitty Damen (secretaresse van de studentendecanen). Zij of een collega vraagt de licentie voor je aan.

Download ondertussen zelf de gratis versie van AVA uit de Appstore of van Google Play en maak een account aan met je HvA-e-mailadres. Deze gratis versie kun je een aantal uren per maand gebruiken, de upgrade naar de campuslicentie zorgt ervoor dat je onbeperkt gebruik kunt maken van AVA.

Je ontvangt een mail met daarin de handleidingen voor het gebruik van AVA. Ook informeren we de studentendecaan van je opleiding dat je gebruik maakt van deze voorziening.

Na ongeveer een maand krijg je nog een mail, om te vragen hoe AVA bevalt. Verder krijg je aan het begin van elk studiejaar een e-mail, om te checken of je nog gebruik wilt blijven maken van AVA.

Als je afstudeert aan de HvA, stopt met je opleiding of van opleiding verandert, stuur dan een bericht aan functiebeperking@hva.nl.

Studentenzaken heeft tafelmicrofoons met bluetooth, die je in bruikleen kunt krijgen. Om deze te gebruiken is het nodig dat je een afspraak maakt met de studentendecaan. Het is belangrijk dat je met de studentendecaan bespreekt hoe je docenten en medestudenten informeert over het gebruik van de microfoon. Dat kan bijvoorbeeld door een mail te sturen aan het begin van elk blok aan de betreffende docenten. De studentendecanen hebben hier ervaring mee en kunnen je goed adviseren.

Je kunt in je eerste mail aan functiebeperking@hva.nl al aangeven dat je graag een microfoon wilt lenen. Dat kan ook als antwoord op de mails die je ons krijgt en het kan ook altijd later nog, via een mail aan functiebeperking@hva.nl. De microfoon wordt dan voor je besteld en naar je huisadres gestuurd. Je kunt er ook voor kiezen om de microfoon bij Studentenzaken op de HvA-locatie Leeuwenburg op te halen.

Na een maand krijg je een mail om te vragen hoe AVA bevalt, we vragen je dan ook of je goed met de microfoon uit de voeten kunt.

Als je afstudeert aan de HvA of stopt met je opleiding, lever je uiteraard de microfoon weer in. Dat doe je bij Studentenzaken op de Leeuwenburg. Als je verandert van opleiding, kun je de microfoon blijven gebruiken. Vergeet dan niet om een mail te sturen naar functiebeperking@hva.nl om te laten weten dat je nu een andere opleiding volgt.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 28 maart 2019

Introductie AVA

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien