Hogeschool van Amsterdam

Taalspreekuur FMR

Problemen met spelling, formuleren of zakelijk schrijven? Kom naar het taalspreekuur voor begeleiding en tips voor zelfstudie.

Waarom taalspreekuur?

Het taalspreekuur geeft je inzicht in jouw taalproblemen en hoe je taalvaardigheid kan vergroten tot een hbo-niveau. Dat taalniveau heb je nodig om goed te functioneren in een hbo-omgeving.

Voor wie?

Het taalspreekuur is voor alle studenten van de faculteit Maatschappij en Recht, m.n. de opleidingen: Bestuurskunde, CMV, HBO-Rechten, MWD, SJD, Social Work, SPH en Toegepaste Psychologie.

Activiteiten

Wat kun je verwachten?

 • Maximaal 3- 5 keer begeleiding ( afhankelijk van de hulpvraag)
 • Informatie over zelfstudie: geschikte methodes/literatuur (materiaal inzien/interessante websites).
 • Analyse van de schrijfvaardigheid met verbeterpunten (ter verhoging van de schrijfvaardigheid/het schrijven van verslagen e.a.).
 • Korte begeleiding met tips m.b.t. effectief en doelgericht schrijven, lezen en spreken.

Voorbeeldvragen

 • Verslagen maken: Hoe kan ik mijn schrijfstijl verbeteren?
 • Scriptie: Hoe pak ik dat aan (structuren/ formuleren)?
 • Wat zijn de regels voor (werkwoord)spelling: Waar vind ik uitleg? Welk materiaal is er?
 • Dyslexie: Mijn taalniveau verbeteren, is dat met dyslexie mogelijk?
 • NT2 -achtergrond: Hoe vergroot ik mijn taalvaardigheid?
 • Problemen met MC- toetsen: Hoe kan ik de leesvaardigheid vergroten?
 • Spreekvaardigheid: Welke hulpmiddelen bestaan er?

Hoe schrijf je je in?

Vul het inschrijfformulier hieronder in en bereid het gesprek goed voor. Je krijgt via de mail een uitnodiging.

Hoe bereid je je voor?

Eerste- of tweedejaarsstudent

Maak de schrijfopdracht Mijn verhaal over taal. Je vindt deze opdracht aan de rechterkant van de pagina. Je schrijft een verhaal over jouw ervaring met de Nederlandse taal en je sterke en zwakke kanten daarin. Dit is het uitgangspunt van het gesprek.

Derde- of vierdejaarsstudent

Neem een zelfgeschreven verslag mee; uit de analyse volgen dan punten ter verbetering. N.B. dit is alleen nodig als je vragen hebt over schriftelijk taalgebruik.

Meer informatie

contactpersoon

Aanwezig: maandag en donderdag

Het Taalspreekuur FMR is in het Wibauthuis

Kijk voor spreekuren op andere locaties bij het taalspreekuur van Studentenzaken.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 oktober 2019