STAP-budget: persoonlijk ontwikkelbudget

Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar van de belasting. In plaats daarvan is de subsidieregeling STAP-budget gekomen.

Wat is STAP

STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. De regeling is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden vanaf 18 jaar. Uitgezonderd zijn mensen die nog aanspraak kunnen maken op studiefinanciering of die in het bezit zijn van een studievoucher.

Het STAP-budget is een persoonlijk budget van maximaal € 1.000 euro per jaar inclusief btw voor het volgen van een opleiding, training of cursus.

Sinds 1 maart 2022 kun je als werkende of werkzoekende via het portaal van het UWV het STAP-budget aanvragen voor een opleiding, cursus of training die in dit landelijke STAP-portaal vermeld staat. Ook cursussen en trainingen van de HvA zijn daarin opgenomen. Voor informatie over deeltijd- en duale opleidingen, zie STAP-opleidingen deeltijd en duaal HvA.

Als je subsidieaanvraag door het UWV is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de HVA als opleider. Wij verrekenen de subsidie dan met jou door je alleen de factuur te verzenden voor het restbedrag.

Wees er snel bij

Wil je STAP-subsidie aanvragen voor een van de cursussen? Rond jouw inschrijving en eventuele toelating dan af in de maand voorafgaand aan het nieuwe subsidietijdvak en vraag 7 werkdagen voor het eerstvolgende subsidietijdvak een STAP-aanmeldbewijs aan. Elk tijdvak is er beperkt STAP-budget beschikbaar. Zorg dat je jouw aanvraag in kunt dienen zodra het nieuwe tijdvak opent.

Het eerstvolgende subsidietijdvak is 1 juli. Rond je inschrijving en toelating in juni af en vraag uiterlijk 20 juni een STAP-aanmeldbewijs aan.

Actuele STAP-cursussen HvA tot en met november 2022

Je kunt STAP-subsidie aanvragen voor de volgende cursussen van de HvA. Deze cursussen starten in september, oktober en november 2022. Vanaf 1 juli 2022 kun je hiervoor STAP-budget aanvragen.

Onderwijs en opvoeding

Economie en management

Media en communicatie, Archiefschool

ICT

Gezondheid

Mens en maatschappij

Overig STAP-aanbod HvA

Voor onderstaande cursussen is het aanvragen van subsidie in een later subsidietijdvak mogelijk. Kijk bij de betreffende cursus voor de eerstvolgende startdatum. Zodra het aanvragen van subsidie voor deze cursussen mogelijk is, publiceren we dat in het actuele STAP-overzicht hierboven.

Het STAP-aanbod van de HvA breidt uit. Houd daarom de HvA-site en/of het landelijke STAP-portaal in de gaten.

STAP-budget aanvragen

Subsidie aanvragen met gebruik van STAP gaat als volgt:

  1. Schrijf je in voor de cursus van jouw keuze. Bij de cursus vind je informatie over inschrijven en over eventuele (toelatings)voorwaarden.
  2. Vraag een STAP-aanmeldbewijs aan bij de cursusadministratie van je gekozen cursus. Dit aanmeldbewijs heb je nodig om STAP-budget aan te vragen. Contactgegevens van de administratie vind je bij de cursus. Rond jouw inschrijving en eventuele toelating af in de maand voorafgaand aan het nieuwe subsidietijdvak en vraag 7 werkdagen voor het eerstvolgende subsidietijdvak het STAP-aanmeldbewijs aan. Elk tijdvak is er beperkt STAP-budget beschikbaar. Zorg dat je jouw aanvraag in kunt dienen zodra het nieuwe tijdvak opent.
  3. Vraag STAP-budget aan via het landelijke STAP-portaal. Let op, het aanvragen van STAP-budget voor cursussen die starten in september, oktober en november kan vanaf 1 juli.
  4. Je ontvangt bericht van het UWV over je subsidieaanvraag. Mocht jouw aanvraag worden afgewezen en je om die reden de cursus niet meer wilt volgen, annuleer dan je inschrijving. Doe dit uiterlijk 2 weken voor de start van de cursus.

STAP-opleidingen deeltijd en duaal HvA

Voor een beperkt aantal HvA-opleidingen in deeltijd die starten in februari 2023 kun je STAP-subsidie aanvragen.

Of je in aanmerking komt voor de STAP-regeling is afhankelijk van verschillende voorwaarden. Kijk hiervoor nu alvast op uwv.nl/stap.

De uitvoering van de regeling voor deeltijd en duaal onderwijs is complex. Een correcte uitvoering is belangrijk voor jou als aanvrager. We nemen de tijd die nodig is om dit proces goed in te richten en te testen. Daarom starten we ook met een beperkt aanbod.

Uiterlijk juni 2023 is bekend voor welke HvA-deeltijdopleidingen, op niveau Associate degree, bachelor of master, en voor welke duale opleidingen met startdatum september 2023 je STAP-subsidie kunt aanvragen.

 Alleen nieuwe studenten komen in aanmerking voor STAP-subsidie. Ben je al begonnen met de opleiding? Dan kun je helaas geen gebruik maken van de regeling.  

 Rond mei 2023 is de regeling voor meerjarig onderwijs landelijk verder uitgewerkt. Dan is bekend of en hoe studenten die in september 2022 zijn begonnen aan een opleiding STAP-subsidie kunnen aanvragen voor het volgende studiejaar september 2023.

Voorwaarden deelname STAP-regeling

Met gebruik van een STAP-aanmeldbewijs van de HvA geef je toestemming voor een correcte uitvoering van de STAP-regeling door de HvA, voor zover de STAP-regeling van de HvA als opleider in het kader van deze regeling uitvoeringshandelingen vereist.

De verantwoordelijkheid voor 1) het aanvragen van budget, 2) het voldoen aan voorwaarden voor uitbetaling van het STAP-budget voor de cursus en 3) de consequenties bij eventuele afwijzing, ligt bij jou als deelnemer aan een cursus.

Houd er ook rekening mee dat het UWV - de instantie die de STAP-regeling beheert - het deelnemen aan bij de cursus behorende toetsen vereist. Daarnaast geldt voor cursussen minimaal 80% aanwezigheid. Het gereserveerde budget voor de STAP-regeling kan in een bepaald jaar of tijdvak ‘op’ zijn. Afwijzing door het UWV komt niet voor rekening van de HvA.

Het STAP-budget voor het eerste tijdvak was binnen 3 dagen al op. Niet iedereen die een aanvraag deed, heeft subsidie gekregen.

Meer informatie: uwv.nl/stap

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 20 juni 2022