Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

De Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit fungeert als aanspreekpunt voor alle vragen en klachten met betrekking tot wetenschappelijke integriteit.

Bij mogelijke schending van de wetenschappelijk integriteit probeert de vertrouwenspersoon, indien daartoe mogelijkheden zijn, te bemiddelen of de melding anderszins in der minne op te lossen. Tevens informeert de vertrouwenspersoon de klager over de procedure voor het eventueel indienen van een klacht bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Contact

Dr. E. (Eltje) Bos
e.bos@hva.nl
06 22878273

Spreekuren

Eltje heeft een inloopspreekuur op onderstaande data van 14:00-16:00 in het Muller Lulofshuis (MLH) 03A06:

  • 13 december
  • 10 en 24 januari
  • 14 en 28 februari
  • 14 en 28 maart
  • 11 en 18 april

Heb je vragen, aarzelingen of bedenkingen hebt over integriteit in je onderzoeksomgeving? Je kunt erover mailen en bellen of erover praten tijdens het spreekuur om te vertellen wat je opvalt, om je hart te luchten of even te sparren zonder dat dit gedeeld wordt met anderen. Wat je vertelt en wat we bespreken blijft vertrouwelijk, behalve als jij anders beslist. Op jouw verzoek kunnen ook anderen bij het gesprek betrokken worden. Dan worden die pers(o)onen benaderd en kan er met instemming van alle betrokkenen eventueel een gesprek gevoerd worden.

Integriteit in de onderzoeksomgeving vatten we bij de HvA op als ethisch handelen in de onderzoeksomgeving; dan kun je denken aan zaken als relaties met externen, het al te creatief omgaan met, of manipuleren van onderzoeksgegevens, uitkomsten, methoden. Maar dat niet alleen; ook de gang van zaken en de verhoudingen binnen de onderzoeksgroep vinden we belangrijk.

Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 12 december 2022