Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Een van de middelen ter toetsing van de wetenschappelijke integriteit is het recht te klagen indien (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van de HvA wetenschappelijke integriteit schenden   

In de onderstaande klachtenregeling is voorzien in de vertrouwenpersoon en de commissie wetenschappelijke integriteit.

Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 26 januari 2021