Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Om te kunnen studeren op hbo-niveau moet je in het bezit zijn van een diploma havo, vwo of mbo (niveau 4). Het kan zijn dat je voor een opleiding een bepaald profiel gevolgd moet hebben, of aanvullende vakken moet hebben gevolgd. Voor de specifieke toelatingseisen kijk je bij de opleiding van jouw keuze.

Toelatingseisen vanuit havo of vwo

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden er toelatingseisen op basis van jouw profiel. Bovendien vraagt een aantal opleidingen om aanvullende vakken. Als je die mist, kun je ze in sommige gevallen in overleg met de opleiding nog voor het begin van het studiejaar inhalen. Op de webpagina van elke opleiding staan de toelatingseisen voor de havo/vwo-profielen vermeld. Kijk daarvoor bij de studie van je keuze.

Toelatingseisen vanuit havo of vwo 'oude stijl'

Heb je een diploma havo van vóór 2009 of vwo van vóór 2010, dan wordt door de opleiding een kort aanvullend toelatingsonderzoek gedaan. Kijk bij de opleiding van jouw voorkeur voor de specifieke eisen. Voldoet jouw vakkenpakket daar niet aan, kijk dan wat de mogelijkheden zijn of neem contact op met de instroomcoördinator van de opleiding.
Meer informatie over deficientie- en opfriscursussen

Toelatingseisen vanuit het mbo

De HvA geeft geen invulling aan de extra toelatingseisen voor mbo’ers. Dat wil zeggen dat een mbo’er met een diploma niveau 4 toelaatbaar is tot elke hbo-opleiding. ( Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.) Het kan zijn dat er een opleidingsspecifieke toelatingsprocedure is, kijk hiervoor op de website van de desbetreffende opleiding. Een aantal opleidingen geeft het advies om een opfriscursus te volgen.

Toelatingseisen 21+

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21 + toelatingsonderzoek.

Toelatingseisen vanuit het buitenland

Wanneer je uit het buitenland komt en geen geldig Nederlands diploma hebt, moet je een buitenlands diploma op minimaal havo-niveau kunnen overleggen. Je kunt je buitenlandse diploma naar Nederlandse maatstaven laten waarderen. Ook moet je aantonen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen NT2-II behaald hebt als je een Nederlandstalige opleiding gaat volgen. De HvA neemt het toelatingsexamen NT2 niet zelf af. Meld je zelf aan voor het Staatsexamen NT2-II via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) . Meer informatie over het laten waarderen van je buitenlandse diploma kun je vinden onder diplomawaardering.

Let op! Alternatieve toetsen

Door de maatregelen vanwege het coronavirus worden er op dit moment geen Staatsexamens NT2 afgenomen. De examens worden in de zomer weer opgestart. Studenten krijgen tot 1 januari om hun Staatsexamens NT2 te halen.

Omdat tegelijkertijd starten met je studie én bezig zijn met Staatsexamens niet ideaal is, geeft de HvA studenten één keer de mogelijkheid om een alternatieve toets Beheersing Nederlands af te leggen. De inschrijving voor deze toets is inmiddels gesloten. De onderdelen lezen, luisteren en schrijven vinden plaats op 28 en 29 juli. Over de data en tijden van het onderdeel spreken worden kandidaten binnenkort geinformeerd.

Nederlandse taalcursus

Anderstalige aspirant studenten die een opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam willen gaan volgen, kunnen een voorbereidend traject volgen. Kijk voor informatie hierover bij het Taal- en Schakeltraject.

Toelatingseisen cursussen en masters

De toelatingseisen voor cursisten en masterstudenten zijn niet wettelijk vastgelegd. Opleidingen kunnen deze eventueel zelf opstellen. Kijk bij de cursus of masteropleiding van je keuze voor meer informatie.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 9 februari 2021