Hogeschool van Amsterdam

Examentraining Horeca en Voeding

De opleiding Leraar Horeca & Voeding en Leraar Mens & Technologie heeft dit studiejaar een examentraining als onderdeel van de 21+ toets in 2019.

Voor 21+ kandidaten die zich met een training voorbereiden op de vaktoets van de opleiding:

 • Leraar Horeca & Voeding.
 • Leraar Mens & Technologie

 • Minimaal aantal deelnemers per examentraining: 10
 • Totale studiebelasting: 27 uur, 15 contacturen en 12 uur zelfstudie
 • De aangegeven data zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Uiterste aan- en afmelddatum: zondag 17 maart 2019

 • Dinsdag 26 maart 2019

 • Donderdag 28 maart 2019

 • Dinsdag 2 april 2019

 • Donderdag 4 april 2019

 • Dinsdag 9 april 2019

Behaal je de toets van het 21+-toelatingsonderzoek niet dan kun je kosteloos 2 extra lessen volgen om je voor te bereiden op je herkansing.

 • Donderdag 21 mei 2019
 • Donderdag 23 mei 2019

Voor de extra lessen dien je je op te geven via: toelatingstoets@hva.nl

Lestijden: 18.15 - 21.10 uur.

Toetsmoment 21+ Vakinhoudelijk: 18 mei 2019 met een eventuele herkansing op 15 juni 2019.

Het mondelinge gedeelte wordt aan het einde van de examentraining afgenomen. Op het toetsmoment aansluitend op de examentraining wordt het schriftelijke gedeelte afgenomen.

Zonder deelname aan de examentraining is het niet mogelijk om het gehele toelatingsexamen te behalen.

In de training wordt behandeld:

 • rekenvaardigheden;
 • basisbegrippen natuurwetenschappen.

Leerdoelen:

 • basisbegrippen van de natuurwetenschappen en de natuurwetenschappelijke methode;
 • optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en machtsverheffen;
 • negatieve en positieve getallen en breuken op mbo-4 niveau;
 • werken met grootheden als kracht, massa, tijd, lengte en temperatuur, met de bijbehorende eenheden;
 • werken met afgeleide grootheden als oppervlak, volume, dichtheid, druk en snelheid, met de bijbehorende eenheden;
 • de begrippen moleculen, atomen, verbindingen en elementen;
 • de begrippen vaste stof, vloeistof, gas en damp;
 • warmteleer, smelten en smeltpunt, koken en kookpunt, koelen door verdamping en verwarmen door condenseren.

Materiaal en werkvorm

Je dient het materiaal voor de start aan te schaffen.

Data Tijd Taaltoets
Donderdag 13 december 2018 volgt Nederlands deel 1. Onderdeel schrijven
Vrijdag 14 december 2018 volgt Nederlands deel 2. Onderdeel lezen
Woensdag 10 juli 2019 volgt Nederlands deel 1.  Onderdeel schrijven
Donderdag 11 juli 2019 volgt Nederlands deel 2. Onderdeel  lezen
Woensdag 7 augustus 2019 volgt Nederlands deel 1. Onderdeel  schrijven
Donderdag 8 augustus 2019 volgt Nederlands deel 2. Onderdeel lezen

 

Kosten en betaling

€ 250,- , exclusief deelname aan het 21 -toelatingsonderzoek.

Je kunt betalen via iDEAL of Credit Card (Mastercard en Visa, 3,77% extra kosten).

NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam
o.v.v. KP230105, Horeca & Voeding en jouw voor- en achternaam.

Wat stuur ik mee met mijn aanmelding?

Upload bij je aanmelding, 

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning of een buitenlands paspoort).

Je meldt je aan via het digitale aanmeldformulier (zie rechts op de pagina). Je aanmelding wordt alleen verwerkt als alle verplichte velden zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd.

Als je digitale aanmelding goed is afgerond, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Dit is niet de bevestiging van inschrijving. Deze bevestiging van inschrijving ontvang je in een aparte e-mail.

Studentenzaken neemt binnen vijf werkdagen contact op bij eventuele onduidelijkheden.

Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de training een uitnodiging. Hierin staat de locatie en overige informatie die voor jou van belang is. Lees deze dan ook altijd goed door. Heb je de mail niet ontvangen? Controleer eerst je spamberichten; de uitnodiging is een groepsmail en kan als spam gezien worden.

Heb je geen uitnodiging ontvangen? Neem dan uiterlijk 4 werkdagen vóór de start van de training contact met ons op via toelatingstoets@hva.nl

Op de aanmelding voor deze cursus zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden HvA particulieren van kracht.

 • Binnen 2 weken na aanmelden kun je je aanmelding kosteloos annuleren. Echter als de cursus start binnen 2 weken na aanmelding, kun je alleen kosteloos annuleren tot het moment van de start.
 • Annuleer je na deze termijn, geldt de volgende opbouw:

 

Verschuldigd bedrag aanmelder
Tot 6 weken voor de start € 50,- verschuldigd
6 tot 3 weken voor start 50% deelnametarief verschuldigd
3 tot 1 week voor start 75% deelnametarief verschuldigd
1 week voor start 100% deelnametarief verschuldigd

In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie van de cursus beslissen om af te wijken van deze annuleringsregeling (b.v. bij bijzondere persoonlijke omstandigheden). Onderbouwde verzoeken met bewijsstukken kunnen via toelatingstoets@hva.nl ingediend worden.

Je aanmelding voor de examentraining Horeca & Voeding staat los van:

Deelname aan de Studiekeuzecheck is voor 21 +-kandidaten verplicht.

 

Gepubliceerd door  Studentenzaken 3 december 2018