Financiële problemen

Bij de studentendecaan kun je onder andere terecht bij financiële problemen. Samen met de studentendecaan zoek je naar oplossingen en acties die leiden tot een verbetering in je persoonlijke functioneren en je studie.

Denk bijvoorbeeld aan problemen bij het betalen van je collegegeld, DUO verlenging studiefinanciering, DUO verlenging diplomatermijn, HvA-profileringsfonds, HvA-Fonds Studeren Functiebeperking en het HvA-noodfonds. Wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op


Andere handige sites:


Overige financiële bronnen en hulp bij financiële problemen

Gepubliceerd door  Studentenzaken 13 oktober 2021