Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Reglementen

Belangrijke reglementen en andere (beleids)documenten voor de actieve HvA-gemeenschap.


Studentenstatuut

In het studentenstatuut staat wat studenten van de HvA kunnen verwachten en wat de HvA van de studenten verwacht. Het is een verzameling van rechten en plichten van studenten en geeft aan welke voorzieningen er voor de studenten zijn geregeld. Ook zijn verschillende procedures, de huisregels en klachtenregelingen vastgelegd in het studentenstatuut.


OC-reglement

In het OC-reglement staan regels en bepalingen die specifiek gelden voor de opleidingscommissies op de HvA.


Medezeggenschapsreglement

In het medezeggenschapsreglement staan regels en bepalingen die specifiek gelden voor de medezeggenschap op de HvA.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 29 juni 2020