Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Medezeggenschap

De medezeggenschap is de vertegenwoordiging van de studenten en medewerkers op de HvA.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), waarin studenten en docenten zich bezighouden met alles wat belangrijk is voor de eigen opleiding. De gesprekspartner van de opleidingscommissie is de opleidingsmanager. Door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen en over verschillende zaken besluiten te nemen, zorgt de opleidingscommissie voor het verbeteren en waarborgen van de onderwijskwaliteit.


Medezeggenschapsraden

Elke faculteit heeft een eigen deelraad met studenten en medewerkers en er is een aparte deelraad voor de centrale staven en diensten met alleen medewerkers. Daarnaast is er de Centrale Medezeggenschapsraad die de gehele HvA vertegenwoordigd. De studenten en medewerkers in de medezeggenschapsraden zijn de gesprekspartners van de bestuurders, en praten en beslissen mee over verschillende belangrijke zaken als onderwijskwaliteit, studenten- en medewerkerszaken, faciliteiten en financiën.

Kijk op de eigen website van de medezeggenschap voor meer informatie.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 29 juni 2020