Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Kennissessie kwaliteitsafspraken

woensdag 4 maart 2020

Evenement

Volop in de voorbereiding van het OER-proces denk je misschien nog even niet aan de kwaliteitsafspraken. Maar wat moet je straks eigenlijk nog allemaal doen rondom de kwaliteitsafspraken? Ontdek het in deze verdiepende kennissessies voor studenten en medewerkers uit de opleidingscommisies en medezeggenschapsraden.

Waarschijnlijk ben je nu volop bezig met het voorbereiden op het OER-proces, die kwaliteitsafspraken denk je wel even gehad te hebben. Toch heb je als lid van een opleidingscommissie of medezeggenschapsraad het gehele jaar een rol bij de besteding van de studievoorschotmiddelen, het gaat immers om het geld wat is vrijgekomen met het afschaffen van de basisbeurs voor studenten.

In deze kennissessie ga je dieper in op de landelijke en hogeschool-brede afspraken rondom de kwaliteitsafspraken. Vervolgens gaan we in op jullie ervaring met de besteding van de studievoorschotmiddelen binnen de opleiding. Ook komt aan de orde wat in de komende periode van de opleidingscommissies en medezeggenschapsraden wordt verwacht. Hierbij bespreken we eventuele dilemma’s en uitdagingen, met als doel te leren van elkaar en eventuele verbeterpunten in kaart te brengen.


Leerdoelen

  1. Wat betekenen kwaliteitsafspraken voor jou als OC-lid/raadslid en voor de studenten en medewerkers die jij vertegenwoordigt?
  2. Wat heb je nodig om met kwaliteitsafspraken aan de slag te gaan?
  3. Hoe verhouden kwaliteitsafspraken zich tot andere medezeggenschap-thema’s?
  4. Hoe doen anderen het? Wat kun je hiervan leren?
  5. Wat gaat er de komende tijd gebeuren op het gebied van kwaliteitsafspraken en wat zijn de verbeterpunten?

Kwaliteitsafspraken hoe zat het ook alweer?

Het geld dat vrijkwam toen de basisbeurs van studenten werd omgezet naar een lening, noemen we studievoorschotmiddelen. De minister heeft met de landelijke studentenverenigingen LSVB en ISO en de koepelverenigingen van de universiteiten en hogescholen afspraken gemaakt over de besteding van deze studievoorschotmiddelen: de kwaliteitsafspraken. De HvA heeft ervoor gekozen de besteding van de studievoorschotmiddelen vooral op het niveau van faculteiten en opleidingen te doen.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 2 maart 2020

Datum

Startdatum 04 mrt

Tijd

09:00 - 11:00 uur

Locatie

Amstelcampus

Wibautstraat 1 - 5

1091 Amsterdam

020 599 5555