Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Participatie Fonds

Voor activiteiten van HvA-studenten

Het Participatie Fonds is bedoeld om studenten(organisaties) binnen de HvA een financiële impuls te geven waarmee zij activiteiten kunnen ondernemen waar nu onvoldoende middelen beschikbaar voor zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een debat, het uitbrengen van een nieuwsbrief of het organiseren van een verbindende activiteit.

Op dit moment is het Participatie Fonds inactief vanwege het ontbreken van financiering en kunnen er geen aanvragen in behandeling genomen worden.


HvA-studenten kunnen een aanvraag doen bij het Participatie Fonds. Deze aanvraag moet aan bepaalde criteria voldoen en zal worden beoordeeld door de selectiecommissie bestaande uit de studentassessor en medewerkers van Participatie HvA. Het doen van een aanvraag bestaat uit het volledig invullen van het aanvraagformulier, met als bijlage een planning en een begroting. Na ontvangst worden periodiek de aanvragen aan de selectiecommissie voorgelegd. De selectiecommissie beoordeelt de aanvraag en laat na uiterlijk vier weken van zich horen. Houd hier rekening mee in de planning.


Voorwaarden

Het Participatie Fonds is bedoeld voor financiële ondersteuning met betrekking tot het mogelijk maken van activiteiten en evenementen. Het is nadrukkelijk niet mogelijk om met gelden uit het fonds individuele personen te betalen (uitbetaling van uren), maar alleen voor bekostiging van uitgaven voor bijvoorbeeld materialen, zaalhuur, etc.

Organen die al een eigen budget/begroting hebben met toegang tot financiële ondersteuning vanuit de (centrale) organisatie kunnen als orgaan geen aanvraag indienen (onder andere de medezeggenschapsraden). Individuele personen (bijvoorbeeld) raadsleden kunnen wel een aanvraag indienen als het niet om een activiteit/evenement voor de medezeggenschapsraad gaat.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 21 augustus 2019