Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Wat is de rol van de zeggenschap en examencommissie?

Opleidingsmanager

De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor de inhoud van de OER van de eigen opleiding.

Faculteitsdecaan

De faculteitsdecaan stelt de Onderwijs- en Examenregelingen voor de eigen faculteit vast na advies en instemming van de opleidingscommissies en deelraad. Deze vaststelling gebeurt altijd rond 1 juni. Dan moeten alle opleidings-OER'en ingeleverd zijn en ingestemd door de medezeggenschap.

College van Bestuur

Het College van Bestuur bepaalt hoe het jaarlijkse OER-proces op de HvA verloopt. Ook stellen ze elk jaar het HvA-brede OER-format vast.

Examencommissie

Je zult je misschien afvragen waarom in de OER de examencommissie enkele keren wordt aangehaald. Ook de examencommissie heeft met de OER te maken. Dit om de volgende redenen:

  • De examencommissie moet vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een diploma.
  • Daarnaast is de examencommissie verantwoordelijk voor de kwaliteit van tentamens, vrijstellingen en het afhandelen van verzoeken of klachten. Ook de geldigheidsduur van tentamens mag bepaald worden door de examencommissie. De geldigheidsduur mag alleen ingeperkt worden als de getoetste stof aantoonbaar verouderd is. De bewijslast ligt bij de examencommissie.
  • De examencommissie stelt de regels en richtlijnen vast.


Meer over de Onderwijs- en Examenregeling

Heb je een vraag over de Onderwijs- en Examenregeling? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 2 december 2020