Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Wat is de rol van de medezeggenschap?

Wettelijk is vastgesteld dat de medezeggenschap op de Hogeschool instemmings- en adviesrecht heeft op de Onderwijs- en Examenregeling. De instemmings- en adviesrechten worden op de HvA toegekend aan: opleidingscommissies, de deelraad en de CMR. Daarnaast worden de instemmings- en adviesrechten ook per opleidingsvorm genoteerd. De HvA kent drie opleidingsvormen: bachelor, master en Associate Degree (AD). Voor deze opleidingsvormen wordt er ieder een aparte OER gemaakt. Een reden daarvoor is bijvoorbeeld, omdat er per opleiding andere eisen gesteld kunnen worden.

Opleidingscommissies en medezeggenschapsraden hebben soms overlappende, maar ook verschillende instemmings- en adviesrechten. Deze rechten verschillen per orgaan, maar kunnen ook overeenkomen. Het is dan verstandig om na te gaan, om welke precieze instemming het gaat in dat artikel. In de WHW is landelijk vastgesteld welke instemmingsrechten bij elk artikel gelden. Ook is het daarom belangrijk om als opleidingscommissie tijdig overleg in te plannen met de deelraad. Zo kun je ook kortsluiten wat de deelraad bijvoorbeeld als advies geeft en hierover met de opleidingscommissies binnen de faculteit het gesprek over hebben.


Meer over de Onderwijs- en Examenregeling

Heb je een vraag over de Onderwijs- en Examenregeling? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 2 december 2020