Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Wat doet de OER?

Rechtsbescherming

Elke opleiding heeft in de OER vastgelegd hoe de opleiding er precies uitziet. Er staat in welke rechten de studenten en docenten hebben en wat er van het onderwijs verwacht wordt. Het opleidingsspecifieke deel bevat informatie over de opleiding, zoals de opbouw en de beschrijving van de studielast, hoeveel studiepunten het vak bijvoorbeeld telt. Hierin staat vastgelegd wat de procedures, rechten en plichten zijn, met betrekking tot het onderwijs en de examens. Op deze manier weet student alsmede docent hoe en wat er is vastgesteld en kan er hierdoor geen verwarring ontstaan over het onderwijs en de examens.

Hoe ziet de OER eruit?

De OER bevat regels die voor alle opleidingen gelden en een aantal onderwerpen die opleidingen zelf aanvullen en/of keuzes in kunnen maken. Voor elke faculteit zijn er bijvoorbeeld andere keuzes gemaakt voor het aanmelden van tentamens en deeltentamens (hoofdstuk 4). Er bestaat geen landelijke standaard format voor het studentenstatuut of de OER. Iedere onderwijsinstelling bedenkt zelf hoe het studentenstatuut eruitziet. De OER moet een samenhangend geheel van regels vormen. Daardoor zijn de verschillen tussen de OER en het studentenstatuut niet altijd goed te onderscheiden. De OC en de medezeggenschap mogen zelf ook met een voorstel over het format van de OER komen.


Meer over de Onderwijs- en Examenregeling

Heb je een vraag over de Onderwijs- en Examenregeling? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 2 december 2020