Participatie HvA

Onderwijs- en Examenregeling

'De OER'

Iedere hbo-opleiding die valt onder de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) moet een Onderwijs- en Examenregeling (OER) hebben. Deze regeling moet jaarlijks worden geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door het College van Bestuur (CvB).

Alle HvA-opleidingen, die bij DUO geregistreerd zijn en vallen onder de WHW, hebben een Onderwijs- en Examenregeling. Dit document bevat adequate en heldere informatie over de opleiding. Het is dus belangrijk dat de OER duidelijk en begrijpelijk geschreven is. Dit document is belangrijk voor docenten, maar ook voor studenten, want hier staan de rechten en plichten die voor de opleiding gelden in benoemd.

In de OER staan regels over onderwijsprogramma’s, toetsing en examinering. De OER is onderdeel van het HvA Studentenstatuut. Omdat iedere opleiding, opleidingsspecifieke informatie opneemt in de OER, is de OER een apart document naast het Studentenstatuut. De HvA heeft een eigen OER-format vastgesteld voor bachelor-, master- en associate degree opleidingen. In het format staan de regels die voor alle opleidingen gelden en een aantal onderwerpen die opleidingen zelf aanvullen en/of keuzes in kunnen maken. Bijvoorbeeld informatie over de ingangseisen voor toetsen of examens, maar ook welke vakken er getoetst zullen worden en met welke toetsvorm de toets zal worden geëxamineerd.


Meer over de Onderwijs- en Examenregeling

Heb je een vraag over de Onderwijs- en Examenregeling? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 2 december 2020