Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Wie mag lid zijn van de medezeggenschap?

Om de onafhankelijkheid van de medezeggenschap te waarborgen mag niet iedereen zomaar lid worden van de medezeggenschap. Hieronder vind je een aantal personen, die geen lid mogen zijn van de medezeggenschap, bijvoorbeeld omdat zij in dienst zijn van de zeggenschap van de HvA.

Voor de opleidingscommissie gaat dat over:

 • Opleidingsmanager
 • Teamcoördinatoren
 • Andere managers
 • Bestuurders (bijvoorbeeld van de faculteit)

Voor de deelraad gaat dat over:

 • Faculteitsdecaan
 • Directeuren
 • Andere leden van het managementteam

Voor de Centrale Medezeggenschapsraad gaat dat over:

 • Opleidingsmanagers
 • Faculteitsdecanen
 • Andere managers
 • Bestuurders

Wie wel en niet lid mogen zijn van de medezeggenschap staat vastgesteld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, het Medezeggenschapsreglement en het Reglement opleidingscommissies.


Meer over de medezeggenschap

Heb je een vraag over de medezeggenschap? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 9 december 2020