Participatie HvA

Verkiezingen voor de medezeggenschap

De leden van de medezeggenschapsraden vertegenwoordigen de studenten en medewerkers van de HvA. Er worden verkiezingen gehouden zodat de studenten en medewerkers zelf kunnen kiezen welke kandidaten hen gaan vertegenwoordigen.

De medewerkers en studenten die namens jou zitting nemen in de raad vertegenwoordigen jouw stem op de HvA. Zij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat de HvA een inclusieve gemeenschap is en dat er voor minderheden wordt opgekomen (denk aan buitenlandse studenten, die bijvoorbeeld de Nederlanse taal nog niet goed beheersen, ook voor hen moet informatie toegankelijk zijn). Ook aan hun belang moet worden gedacht. Elke kandidaat die zitting wil nemen in de raad stelt zichzelf daarom verkiesbaar. De kandidaat maakt daarvoor een klein programma en schrijft kort op waarom deze kandidaat de beste vertegenwoordiger is voor jouw belangen! Door op een kandidaat te stemmen kun je dus ook mede bepalen aan welke onderwerpen op de Hogeschool extra aandacht aan wordt besteed en zorg je met jouw stem ervoor dat verschillende onderwerpen van de kandidaten op de agenda worden gezet.

Voor wie zijn de verkiezingen?

De verkiezingen worden gehouden voor de leden van de Centrale Medezeggenschapsraad en de deelraden van de faculteiten en voor de deelraad van Staven en Diensten (alleen voor medewerkers). De studenten en medewerkers van deze raden moeten zich beiden kandidaat stellen. Na de kandidaatsstellingsperiode volgt er een verkiezingsuitslag. Dan krijgen de leden te horen op wie er het meest is gestemd. Deze kandidaten mogen dan zitting nemen in de raad. Deze bekendmaking gebeurt meestal voor het zomerreces. De kandidaat neemt dan zitting vanaf het nieuwe studiejaar.

En de opleidingscommissies?

De opleidingscommissies doen niet mee met de verkiezingen. Toch kun je je ook hiervoor als lid aanmelden. Dit gebeurt vaak door de OC een mailtje te sturen. Contactgegevens vind je vaak via de opleidingspagina, dezelfde pagina waar de studiegids te vinden is. Staan de contactgegevens van de OC niet op deze pagina, of kan je het niet vinden? Vraag dan eens na bij jouw SLB’er of andere docenten van jouw opleiding of zij jou kunnen helpen om in contact te komen met de OC. Vaak kun je je dan aanmelden als geïnteresseerd lid en mogelijk het studiejaar daaropvolgend zitting nemen in de commissie.

In de OC kun je echt iets bereiken doordat je je bezighoudt met de verbetering van de onderwijskwaliteit. Zit jou ook al een lange tijd die ene module echt dwars of vind je dat je opleiding nog wel het een en ander zou kunnen verbeteren? Stel je dan beschikbaar als lid en verhef je stem! Wie kent er nu beter dan jij, student aan de opleiding, de inhoud en verbeterpunten van de opleiding? 😉


Meer over de medezeggenschap

Heb je een vraag over de medezeggenschap? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 9 december 2020