Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Medezeggenschap

De medezeggenschap is de vertegenwoordiging van de studenten en medewerkers op de HvA.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), waarin studenten en docenten zich bezighouden met alles wat belangrijk is voor de eigen opleiding. De gesprekspartner van de opleidingscommissie is de opleidingsmanager. Door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen en over verschillende zaken besluiten te nemen, zorgt de opleidingscommissie voor het verbeteren en waarborgen van de onderwijskwaliteit.

Deelraad

Elke faculteit heeft een eigen deelraad met studenten en medewerkers en er is een aparte deelraad voor de centrale staven en diensten met alleen medewerkers.

Centrale Medezeggenschapsraad

Daarnaast is er de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) die de gehele HvA vertegenwoordigd. De studenten en medewerkers in de medezeggenschapsraden zijn de gesprekspartners van de bestuurders, en praten en beslissen mee over verschillende belangrijke zaken als onderwijskwaliteit, studenten- en medewerkerszaken, faciliteiten en financiën.


Meer over de medezeggenschap

Heb je een vraag over de medezeggenschap? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 9 december 2020