Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

De zeggenschap op de HvA

Opleidingsmanager

De opleidingsmanager is het aanspreekpunt van de opleidingscommissie en verzoekt hen om advies of instemming. De opleidingsmanager is de eindverantwoordelijke van een opleiding en stuurt de medewerkers aan. Bij grotere opleidingen kan het zo zijn dat de opleidingsmanager ondersteuning heeft van bijvoorbeeld teamcoördinatoren. De teamcoördinatoren sturen dan ieder een eigen team van medewerkers aan.

De opleidingsmanager is zelf ook lid van een team; het managementteam van de faculteit. In dit managementteam zitten alle opleidingsmanagers van de faculteit, samen met de decaan, de bedrijfsvoerder en secretaris van de faculteit.

Faculteitsdecaan

De decaan van de faculteit is het aanspreekpunt van de deelraad en verzoekt om advies of instemming. De decaan is de eindverantwoordelijke van een faculteit en stuurt de medewerkers aan. De decaan heeft ondersteuning van een managementteam met een secretaris en bedrijfsvoerder om al het werk uit te voeren. Ook zijn alle opleidingsmanagers lid van het managementteam van een faculteit.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is de formele gesprekspartner van de Centrale Medezeggenschapsraad en verzoekt om advies of instemming. Het College van Bestuur is de eindverantwoordelijke van de hele Hogeschool van Amsterdam. Het College van Bestuur stuurt alle organisatieonderdelen aan en werkt hierbij samen met de andere managementlagen.

Elke faculteit heeft een managementteam dat bestaat uit alle opleidingsmanagers, de decaan, de bedrijfsvoerder en secretaris van de faculteit. De decanen van elke faculteit vormen samen met het College van Bestuur het managementteam van de hele hogeschool.


Meer over de medezeggenschap

Heb je een vraag over de medezeggenschap? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 9 december 2020