Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

De deelraad

De belangrijkste taak van de deelraad is:

Een deelraad oefent tegenover het bestuur van een faculteit of een andere organisatorische eenheid het instemmingsrecht en het adviesrecht uit dat toekomt aan de medezeggenschapsraad, voor zover het aangelegenheden betreft die het desbetreffende deel van de hogeschool in het bijzonder aangaan, en de desbetreffende bevoegdheden tevens aan het bestuur van die faculteit of andere organisatorische eenheid zijn toegekend.

Uit wie bestaat de deelraad?

Een deelraad moet uit studenten en medewerkers van de betreffende faculteit bestaan. Ook moet de deelraad voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers van de eigen faculteit bestaan. Voor de centrale staven en diensten is er een aparte deelraad waar alleen medewerkers lid van kunnen zijn.

Elke student van de betreffende faculteit mag lid zijn van de deelraad. Voor medewerkers is er wel een uitzondering: de decaan, directeuren en andere leden van het managementteam mogen geen lid zijn van de deelraad.

Uit hoeveel studenten en medewerkers de deelraad precies moet bestaan verschilt per faculteit. Er wordt namelijk gekeken naar hoeveel studenten een faculteit heeft, en daarbij hoort een bepaalde hoeveelheid deelraad-leden:

  • Minder dan 3000 studenten → 12 leden
  • 3000 tot 10.000 studenten → 18 leden
  • 10.000 of meer studenten → 24 leden

Heeft een faculteit bijvoorbeeld 8000 studenten over alle jaren heen, dan moet de deelraad bestaan uit in totaal 18 leden. Deze deelraad zou dan dus bestaan uit 9 studenten en 9 medewerkers, samen 18 leden.

Dagelijks bestuur van de deelraad

De voorzitter, vicevoorzitter en secretaris en/ of penningmeester spelen een rol in het dagelijks bestuur. Zij bereiden vaak de vergaderingen voor, zorgen dat de stukken en notulen op tijd bij de leden terecht komen en zijn het eerste aanspreekpunt voor de faculteitsdecaan.


Meer over de medezeggenschap

Heb je een vraag over de medezeggenschap? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 9 december 2020