Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

De Centrale Medezeggenschapsraad

De belangrijkste taak van de Centrale Medezeggenschapsraad is:

De CMR oefent tegenover het bestuur van de Hogeschool of een andere organisatorische eenheid het instemmingsrecht en het adviesrecht uit dat toekomt aan de medezeggenschapsraad, voor zover het aangelegenheden betreft die de hogeschool in het algemeen aangaan, en de desbetreffende bevoegdheden tevens aan het bestuur van die faculteit of andere organisatorische eenheid zijn toegekend.

Uit wie bestaat de Centrale Medezeggenschapsraad?

De Centrale Medezeggenschapsraad moet uit studenten en medewerkers van de hele Hogeschool van Amsterdam bestaan. Ook moet de Centrale Medezeggenschapsraad voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers van de hogeschool bestaan.

Alle HvA-studenten mogen lid zijn van de Centrale Medezeggenschapsraad. Voor medewerkers is er wel een uitzondering: opleidingsmanagers, decanen en andere managers en bestuurders mogen geen lid zijn van de Centrale Medezeggenschapsraad.

De Centrale Medezeggenschapsraad bestaat uit 12 studenten en 12 medewerkers. Vanuit elke faculteit moet er minstens één student en één medewerker lid zijn van de Centrale Medezeggenschapsraad.

Dagelijks bestuur van de Centrale Medezeggenschapsraad

De voorzitter, vicevoorzitter en secretaris en/of penningmeester spelen een rol in het dagelijks bestuur. Zij bereiden vaak de vergaderingen voor, zorgen dat de stukken en notulen op tijd bij de leden terecht komen en zijn het eerste aanspreekpunt voor het College van Bestuur.


Meer over de medezeggenschap

Heb je een vraag over de medezeggenschap? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 9 december 2020