Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Belangrijke reglementen en documenten

Op de HvA zijn er een aantal belangrijke reglementen te vinden die van belang zijn bij het uitvoeren van de taken van de OC’s, deelraden en de CMR. Er staat bijvoorbeeld beschreven welke wettelijke taken en bevoegdheden zij hebben, welke faciliteiten zij krijgen om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Ook staat vastgesteld hoe de leden worden uitbetaald voor hun werkzaamheden.

Hieronder vind je per raad/gremium welke reglementen van belang zijn.

De opleidingscommissie:

  • Opleidingscommissiereglement 2018-2019 (alle rechten en plichten van/voor de OC)
  • OC-wijzer LSVB

De deelraad:

  • Medezeggenschapsreglement (alle rechten en plichten van/voor de medezeggenschap)
  • Faciliteringsreglement (alles over de faciliteiten voor de leden van de deelraad)
  • Kiesreglement (alles over de procedure van de verkiezingen)

De Centrale Medezeggenschapsraad:

  • Medezeggenschapsreglement (alle rechten en plichten van/voor de medezeggenschap)
  • Faciliteringsreglement (alles over de faciliteiten voor de leden van de CMR)
  • Huishoudelijk reglement (werkwijze van de CMR is hierin stap voor stap uitgewerkt)
  • Kiesreglement (alles over de procedure van de verkiezingen)


Meer over de medezeggenschap

Heb je een vraag over de medezeggenschap? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 9 december 2020