Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Wat is de rol van opleidingscommissies en medezeggenschapsraden?

De HvA wil het gesprek over de inzet van de studievoorschotmiddelen voeren met studenten en docenten. Dit gebeurt via de medezeggenschap op drie manieren: hogeschoolbreed, binnen de faculteiten en binnen de opleidingen.

In de opleidingscommissies en medezeggenschapsraden wordt besproken wat de plannen zijn voor het uitgeven van de studievoorschotmiddelen en de voortgang hiervan. Jaarlijks kijken we samen of de plannen worden voortgezet, bijgesteld/vernieuwd of stopgezet.

De medezeggenschapsraden en opleidingscommissies zijn ook betrokken bij de monitoring en evaluaties van de gemaakte plannen, de zogeheten; ‘meerjarenplannen’. Deze meerjarenplannen worden jaarlijks bijgewerkt zoals hierboven staat beschreven. De medezeggenschapsraden en opleidingscommissies zijn hierbij actief betrokken en stemmen de manieren om de plannen te monitoren en de gemaakte evaluaties af met:

  • opleidingsmanager (voor de opleidingscommissie)
  • decaan (voor de deelraad)
  • College van Bestuur (voor de CMR)

Opleidingscommissies en medezeggenschapsraden hebben instemmingsrecht:

  • de opleidingscommissie over de besteding van de studievoorschotmiddelen bij opleidingen
  • de facultaire medezeggenschapsraad over de besteding van de studievoorschotmiddelen voor facultaire – opleidingsoverstijgende – plannen
  • de Centrale Medezeggenschapsraad over de hogeschoolbrede – faculteitsoverstijgende – plannen
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien


Meer over de kwaliteitsafspraken

Heb je een vraag over de kwaliteitsafspraken? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 15 maart 2021