Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Waar geven opleidingen het geld aan uit?

De HvA heeft ervoor gekozen de uitwerking van het hogeschoolbrede plan ‘Kwaliteitsafspraken HvA 2019-2024’ voor de besteding van de studievoorschotmiddelen vooral op het niveau van faculteiten en opleidingen te doen.

Faculteiten en opleidingen stellen een meerjarenplan op waarin staat beschreven:

  • wat ze met de besteding van de studievoorschotmiddelen willen bereiken (doelen)
  • welke maatregelen ze nemen om deze doelen te bereiken
  • hoeveel geld in welk jaar aan deze maatregelen wordt besteed
  • welke afspraken ze met de medezeggenschap hebben gemaakt over hun betrokkenheid bij het vaststellen van het plan en tijdens de uitvoering van de plannen

Om de faculteiten en opleidingen te helpen bij het opstellen van hun meerjarenplannen is een handreiking ontwikkeld.


Meer over de kwaliteitsafspraken

Heb je een vraag over de kwaliteitsafspraken? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 10 september 2020