Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Waar geeft de HvA het geld aan uit?

Bij de landelijke kwaliteitsafspraken is afgesproken om de studievoorschotmiddelen te besteden aan zes thema’s:

  • intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)
  • meer en betere begeleiding van studenten
  • studiesucces
  • onderwijsdifferentiatie
  • passende en goede onderwijsfaciliteiten
  • verdere professionalisering docenten (docentkwaliteit)

Ook is afgesproken dat de manier waarop het geld besteed wordt, moet passen bij het beleid van de hogeschool. Voor de HvA betekent dit dat de inzet van de studievoorschotmiddelen moet passen binnen de hogeschoolbrede doelen en thema’s: verhogen aantal docenten; studeerbaar en robuust onderwijs; flexibel onderwijs; honours; onderzoek in onderwijs; student engagement; professionalisering; goed georganiseerd onderwijs (onderwijslogistiek).

In het plan ‘Kwaliteitsafspraken HvA 2019 – 2024’ staat beschreven waarnaar de HvA streeft met de inzet van de studievoorschotmiddelen. In dit plan zijn de voorgenomen bestedingen opgenomen op de zes landelijke thema’s en hoe deze passen in het HvA-beleid. Ook staat in dit plan welke resultaten de HvA bereikt wil hebben in 2024 met de besteding van de studievoorschotmiddelen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien


Meer over de kwaliteitsafspraken

Heb je een vraag over de kwaliteitsafspraken? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 10 september 2020