Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Jaarverslag

Het begin van het nieuwe studiejaar is een goed moment voor het schrijven van het jaarverslag. Wat houdt zo’n jaarverslag schrijven nu precies in? Voor wie schrijf je het jaarverslag en belangrijker nog; waarom schrijf je het jaarverslag? Antwoorden op deze vragen vind je hier!.

Wat is een jaarverslag?

Een jaarverslag – de naam zegt het al – is een verslag van wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en aan resultaten is bereikt. Het is een beschrijving van werkzaamheden en gebeurtenissen waarover je verantwoording aflegt aan bijvoorbeeld je achterban (studenten/medewerkers), leden, sponsoren, stakeholders en/of andere geïnteresseerden. Het jaarverslag is vaak een uiteenzetting van doelstellingen, visies, strategieën, werkmethodes en successen.

Waarom het jaarverslag?

Met het jaarverslag leg je verantwoording af aan de achterban, sponsoren, stakeholders en andere geïnteresseerden over de belangrijkste gebeurtenissen zoals, evenementen, adviezen, instemmingen, financiën in het jaar en over de werkzaamheden. Het jaarverslag kan ook worden gezien als een belangrijk communicatiemiddel in het contact naar de achterban.

Inhoud van het jaarverslag

Het jaarverslag kan gericht zijn op de organisatie en de visie/missie van de vereniging/medezeggenschapsorgaan. Het kan ook gericht zijn op het beschrijven de van belangrijkste ontwikkelingen binnen de verenging of raad en/of actuele thema’s en de activiteiten die we rondom deze thema’s hebben gedaan. Ook kun je laten zien hoe studenten worden geworven. Welke ontwikkelingen er in een jaar spelen en welke keuzes daarbij worden gemaakt in de uitvoering van bepaalde ontwikkelingen/thema’s. Ook kan er in een jaarverslag te lezen zijn hoe bijvoorbeeld, de vereniging er financieel voor staat, waar zij in investeren en wat zij bereikt hebben.


Meer over het jaarverslag

Heb je een vraag over het jaarverslag? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 1 februari 2021